Bijstand voor zelfstandigen

Soms kunt u bijstand (Bbz - Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een rentedragende lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Wanneer kom ik in aanmerking?

 • Als u zelfstandige bent of wilt worden (u bent voor uw inkomen aangewezen op eigen bedrijf of zelfstandig beroep)
 • Als uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten
 • Als u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
 • Als u minimaal 1225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werkt
 • Als het inkomen van u (en uw partner) bedraagt minder dan de bijstandsnorm

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten heeft u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • een ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heeft u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar
 • aangiften Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar
 • een prognose voor de komende jaren of een bedrijfsplan wat u (anders) gaat doen

Hoelang duurt het?

Na melding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen 3 werkdagen. De totale afhandelingstermijn bedraagt maximaal 13 weken. Dit is wettelijk geregeld.

Wanneer gaat de uitkering in?

Op zijn vroegst op de datum van aanvragen. De Bbz-uitkering kan dus niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Toelichting per situatie

Hieronder leest u 5 situaties. Kies de situatie die voor u van toepassing is voor meer informatie.

Startende zelfstandigen

Krijgt u een PW- of WW-uitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Bbz. Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Hierdoor kan het zijn dat u de eerste tijd te weinig inkomsten heeft om van te leven. U kunt dan in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op uw inkomen (en van uw eventuele partner) of een rentedragende lening die u kunt gebruiken als startkapitaal voor het bedrijf. 

Zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

Heeft u minimaal anderhalf jaar een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Bbz. U kunt dan vragen om een rentedragende lening die u in kunt zetten als kapitaal voor bijvoorbeeld investeringen of de sanering van schulden. Ook is het mogelijk om een tijdelijke aanvulling op uw gezinsinkomen tot aan de voor u geldende bijstandsnorm te ontvangen.

Oudere zelfstandigen (geboren voor 1 januari 1960)

Bent u geboren voor 1 januari 1960 en heeft u al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep? Ligt uw inkomen (en van uw eventuele partner) beneden bijstandsniveau en gaat dat de komende jaren ook niet méér worden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Bbz als oudere zelfstandige.

Beëindigende zelfstandigen

Wilt u stoppen met uw bedrijf en ligt uw gezinsinkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Een verlenging van deze termijn, met maximaal twaalf maanden, is mogelijk als dat noodzakelijk is om uw bedrijf af te bouwen. Bij bedrijfsbeëindiging kan géén bedrijfskapitaal worden verstrekt.

IOAZ voor oudere ondernemers (55+) die moeten stoppen

Bent u zelfstandige en 55 jaar of ouder en bent u door omstandigheden genoodzaakt te stoppen met uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten? Voldoet u aan de voorwaarden van zelfstandige en bent u minimaal 10 jaar ondernemer of minimaal 3 jaar ondernemer en daarvoor 7 jaar werkzaam geweest in loondienst? Voldoet uw inkomen aan de inkomenseisen? Heeft u de bijstand aangevraagd voordat u gestopt bent met uw bedrijf?

Mogelijk komt u nadat u gestopt bent tot de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking voor een uitkering op grond van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige). Hiervoor moet u wel een aanvraag hebben gedaan voordat u uw onderneming heeft beëindigd.

Contact

Voor meer informatie of een aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met het Servicecentrum MER via [email protected] of telefonisch op 0475 255 950.