Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Bij Beschermd Wonen is er 24 uur per dag toezicht en begeleiding. Beschermd Wonen is voor mensen vanaf 17 jaar.

Beschermd Wonen kan nodig zijn als u thuis niet voldoende geholpen en begeleid kunt worden. Beschermd Wonen is altijd tijdelijk, liefst zo kort mogelijk. Het is de bedoeling dat u na het Beschermd Wonen-traject weer zelfstandig kunt leven en wonen. Beschermd Wonen duurt voor de meeste mensen minimaal 6 maanden en maximaal twee jaar.

Hulp beschermd wonen aanvragen

Aanvragen

U kunt contact opnemen met de gemeente om uw hulpvraag te bespreken.

  • Meldt u bij de gemeente via de knop op deze pagina. Dit kunt u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Een familielid of mantelzorger, bijvoorbeeld.
  • Lukt het niet om de aanvraag digitaal door te geven? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam bij u in de buurt of u belt met Team Sociaal domein van Servicecentrum MER via 0475 25 59 56.

De gemeente maakt dan een afspraak met u voor het zogenaamde keukentafelgesprek.

In de regio Midden- en Noord-Limburg bieden verschillende zorgaanbieders Beschermd Wonen aan. Zij hebben allemaal dezelfde afspraken met de gemeenten in deze regio gemaakt. Hun locaties liggen verspreid in Midden- en Noord-Limburg. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet in uw eigen gemeente is.

Keukentafelgesprek

Wij maken met u een afspraak voor het zogenaamde keukentafelgesprek. U hoeft dit gesprek niet alleen te doen. U mag iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner, familie of iemand anders die belangrijk voor u is.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag en uw situatie met ons. Wij stellen u ook vragen, zoals:

  • Waarom denkt u aan Beschermd Wonen?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek krijgt u een onderzoeksverslag. Als Beschermd Wonen wordt geadviseerd, staat dit in het verslag. Staat er in het verslag dat er andere mogelijkheden zijn waardoor u zelfstandig kunt blijven leven en wonen? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente of bij een andere organisatie die daarvoor is aangewezen.

Kosten

Als u gebruik maakt van Beschermd Wonen, verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u hier woont, betaalt u een eigen bijdrage. Hiervoor krijgt u een rekening van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Informatie over de eigen bijdrage is te vinden op: www.hetcak.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken van de eigen bijdrage.