Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar)met psychische en/ of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur toezicht en begeleiding nabij is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.
  • Meld uw hulpvraag bij de gemeente via de knop bovenaan deze pagina. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger
  • Lukt het u niet om de aanvraag digitaal door te geven? Dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam bij u in de buurt of bellen met de gemeente
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek ontvangt u een onderzoeksverslag. Staat in het verslag dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

Eigen bijdrage

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor meer informatie over de eigen bijdrage beschermd wonen, kunt u de website van het CAK bekijken: www.hetcak.nl