Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

 • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
 • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
 • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
 • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school ver van uw huis ligt.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer basisonderwijs en speciaal onderwijs per het nieuwe schooljaar moet ieder jaar worden ingevuld vóór 1 juni.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van het:

 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Voorgezet onderwijs

Als uw kind naar een (speciale) school voor basisonderwijs of een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs gaat en niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij een handicap of gedragsproblemen.


Soorten vervoer

De gemeente kan leerlingenvervoer in de volgende vormen toekennen:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (alleen in plaats van aangepast vervoer. De vergoeding bedraagt 19 ct/km)
 • Een vergoeding voor fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • Aangepast vervoer met een bus of taxi

Het gaat om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school, die passend is voor uw kind.


Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • De afstand tussen uw woning en de school is meer dan 6 km. Let op: dit is alleen van belang als er geen sprake is van een handicap
 • De reistijd (bijvoorbeeld langer dan anderhalf uur op de fiets)
 • De mogelijkheden van het kind

Het is aan te raden eerst na te gaan of uw kind recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en het speciaal onderwijs voor het nieuwe schooljaar moet ieder jaar worden ingediend vóór 1 juni. U kunt dit digitaal doen via Vervoersmanagement Online.

Dien uw aanvraag op tijd in

Ouders van leerlingen zijn verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de digitale aanvraag. Burgemeester en wethouders geven vóór 1 augustus een beschikking af (binnen acht weken). Het te laat indienen van uw aanvraag kan ertoe leiden dat de afhandeling vertraging oploopt. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet vervoerd wordt bij de start van het nieuwe schooljaar.


Nodig bij de aanvraag

Om leerlingenvervoer aan te vragen, heeft u nodig:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer van uw kind
 • Bankrekeningnummer
 • Loonstrookje of IB60-formulier (inkomensverklaring)
 • Huurcontract
 • Informatie over uw gezinssamenstelling
 • Adres van de school
 • Reisduur met het openbaar vervoer
 • Afstand van de woning naar school

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt gevraagd voor (speciaal) basisonderwijs.