Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs? Of ligt de school ver van uw huis? Dan is vervoer naar en van school soms mogelijk. U moet dit aanvragen.

Vul de aanvraag voor leerlingenvervoer basisonderwijs en speciaal onderwijs vóór 1 juni in. De aanvraag is voor het nieuwe (komende) schooljaar. Hij moet ieder jaar opnieuw worden ingevuld.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen. Deze leerlingen gaan naar het:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • voorgezet onderwijs

Soorten vervoer

Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

 • Een vergoeding als u uw kind zelf brengt en ophaalt. Dit is dan in plaats van aangepast vervoer.
 • Een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
 • Aangepast vervoer met een bus of taxi.

Het gaat om vervoer tussen uw woonadres en een passende school die het dichtstbij ligt. Kiest u voor een passende school die verder weg is, dan worden de extra kilometers niet vergoed.

Voorwaarden

Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden:

 • De afstand tussen uw huis en de school is meer dan 6 km. Let op: dit geldt niet als uw kind gehandicapt is.
 • De reistijd, het kind moet bijvoorbeeld langer dan anderhalf uur naar school fietsen.
 • De mogelijkheden van het kind.

Controleer ook eerst of uw kind recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Aanvragen

Vraag leerlingenvervoer voor het komende schooljaar aan. Uw aanvraag moet vóór 1 juni binnen zijn. U moet voor elk schooljaar opnieuw een aanvraag doen. Dit doet u via onderstaand online aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Aanvraag leerlingenvervoer MER gemeentes

Dien uw aanvraag op tijd in

U bent als ouder verantwoordelijk voor het van de digitale aanvraag. Doe dit op tijd. Burgemeester en wethouders geven binnen acht weken een beschikking af. Doet u de aanvraag te laat, dan kan het langer duren. Hierdoor kan het zijn dat uw kind geen vervoer krijgt als het nieuwe schooljaar begint.

Nodig bij de aanvraag

Om leerlingenvervoer aan te vragen, heeft u het volgende nodig:

 • geldig identiteitsbewijs (van de ouder of indien aanwezig van het kind)
 • burgerservicenummer van uw kind
 • bankrekeningnummer
 • loonstrookje of IB60-formulier (inkomensverklaring)
 • huurcontract
 • informatie over uw gezinssamenstelling
 • adres van de school
 • reisduur met het openbaar vervoer
 • afstand van uw huis naar de school

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen als uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen. We vragen deze eigen bijdrage voor vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs.

Vragen?

Wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. U vindt op die pagina ook de openingstijden voor het inloopspreekuur bij u in de buurt. U kunt het sociaal wijkteam ook bellen via 0475 25 55 93.

Heeft u inhoudelijke vragen over het leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 25 59 56.