Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school ver van uw huis ligt.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer basisonderwijs en speciaal onderwijs per het nieuwe schooljaar moet ieder jaar worden ingevuld vóór 1 juni.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van het:

 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Voorgezet onderwijs

Als uw kind naar een (speciale) school voor basisonderwijs of een school voor (speciaal) voortgezet onderwijs gaat en niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij een handicap of gedragsproblemen.


Soorten vervoer

De gemeente kan leerlingenvervoer in de volgende vormen toekennen:

 • Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (alleen in plaats van aangepast vervoer. De vergoeding bedraagt 19 ct/km)
 • Een vergoeding voor fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • Aangepast vervoer met een bus of taxi

Het gaat om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school, die passend is voor uw kind.


Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • De afstand tussen uw woning en de school is meer dan 6 km. Let op: dit is alleen van belang als er geen sprake is van een handicap
 • De reistijd (bijvoorbeeld langer dan anderhalf uur op de fiets)
 • De mogelijkheden van het kind

Het is aan te raden eerst na te gaan of uw kind recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en het speciaal onderwijs voor het nieuwe schooljaar moet ieder jaar worden ingediend vóór 1 juni. U kunt dit digitaal doen via Vervoersmanagement Online.

Dien uw aanvraag op tijd in

Ouders van leerlingen zijn verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de digitale aanvraag. Burgemeester en wethouders geven vóór 1 augustus een beschikking af (binnen acht weken). Het te laat indienen van uw aanvraag kan ertoe leiden dat de afhandeling vertraging oploopt. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet vervoerd wordt bij de start van het nieuwe schooljaar.


Nodig bij de aanvraag

Om leerlingenvervoer aan te vragen, heeft u nodig:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Burgerservicenummer van uw kind
 • Bankrekeningnummer
 • Loonstrookje of IB60-formulier (inkomensverklaring)
 • Huurcontract
 • Informatie over uw gezinssamenstelling
 • Adres van de school
 • Reisduur met het openbaar vervoer
 • Afstand van de woning naar school

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen. Deze eigen bijdrage wordt gevraagd voor (speciaal) basisonderwijs.