Ad Gijzels heeft zondag tijdens de uitreiking van de gemeentelijke Cultuurprijs in Nieuwstadt uit handen van wethouder Peter Pustjens (Cultuur) de ere-plaquette van de gemeente Echt-Susteren ontvangen. Dit als blijk van grote waardering voor zijn bevlogen inzet, betrokkenheid en vele verdiensten voor de cultuurbeleving en cultuurparticipatie in Echt-Susteren.

Kunst, cultuur en muziek 

Als voorzitter van de Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren en de stichting Kunst- en Cultuurraad Echt-Susteren stond Ad Gijzels de afgelopen twintig jaar aan de basis van diverse culturele initiatieven en activiteiten. Voorbeelden zijn de jaarlijkse uitreiking van de Cultuurprijs, diverse kunstexposities en de organisatie van Sjarabang en Open Podium. Tevens heeft Ad Gijzels gezorgd voor een uitgebreid cultuureducatieaanbod voor het plaatselijke basisonderwijs in de vorm van een Kunstmenu. Als bestuurslid van de Stichting Orgelkring Echt-Susteren/Midden-Limburg maakt Ad zich sterk voor het onder de aandacht brengen van orgelmuziek. Ad Gijzels werd in 2003 al onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Peter Pustjens: "Ad Gijzels heeft de afgelopen veel voor de cultuur in Echt-Susteren gedaan. Met het uitreiken van deze plaquette spreken wij daar onze grote dankbaarheid voor uit."