Gewijzigde openingstijden
In verband met Hemelvaartsdag is op donderdag 13 mei 2021 het gemeentehuis gesloten.

Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden wat losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Adviesraad Sociaal Domein Echt-Susteren

Leefbare kernen, actieve inwoners, een rijk verenigingsleven, goede zorg en ondersteuning. Het zijn allemaal speerpunten voor de gemeente Echt-Susteren. Maar dat kan de gemeente niet realiseren zonder nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het sociaal domein. Die vertegenwoordigers vormen samen de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de adviesraad eigenlijk?

De Adviesraad Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente over het sociaal domein. De Adviesraad denkt ook mee bij de totstandkoming en uitvoering van de Wmo, de Jeugdhulp en Participatiewet. Daarnaast komt de Adviesraad op voor de belangen van de inwoners en zet zich in om inwoners op de hoogte te stellen van en voor te lichten over veranderingen in het sociaal domein.


Samen aan de slag

Samen moeten we werken aan het realiseren en behouden van de leefbaarheid in ieder dorp, buurt en wijk. Daar waar nodig met ondersteuning van de gemeente en professionals. Sociale wijkteams zijn hierbij erg belangrijk. Maar nog belangrijker is de eigen kracht van onze inwoners en hun sociale netwerken, zodat iedereen zolang mogelijk kan blijven meedoen aan onze maatschappij. De Adviesraad ziet hier ook een taak voor de inwoners om zichzelf te informeren en ontmoetingsmomenten met elkaar te creëren. Of door activiteiten mee te ontplooien in hun wijk om samen goed voorbereid te zijn op de veranderingen..


Informatie en contact

Voorzitter Secretariële ondersteuning
Dhr. Paul Tulfer

John Schreurs

(Stichting Menswel)
0475-485823 0475-484848
ptulfer81@hotmail.com

john.schreurs@menswel.nl