Leefbare kernen, actieve inwoners, een rijk verenigingsleven, goede zorg en ondersteuning. Het zijn allemaal speerpunten voor de gemeente Echt-Susteren. Om dit voor elkaar te krijgen werken we nauw samen met vertegenwoordigers uit het sociaal domein. Die vertegenwoordigers vormen samen de Adviesraad Sociaal Domein.

De leden van de adviesraad Sociaal Domein op de foto: José Jacobs, Jan van Wegberg, Herman Herfs, Riny Geelen, John Schreurs (Menswel), Freek Cuypers, Barbara Bekkers, Berdie van Veggel, Paul Tulfer, Math Cuijpers en Bert Geilen.

Wat doet de adviesraad eigenlijk?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. De Adviesraad denkt ook mee over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdhulp en de Participatiewet. Daarnaast komt de Adviesraad op voor de belangen van de inwoners. Ze zet zich in om inwoners informatie te geven over veranderingen in het sociaal domein.

Samen aan de slag

Iedereen moet zolang mogelijk mee kunnen doen aan onze maatschappij. Daarom moeten we samen werken aan de leefbaarheid in onze dorpen, buurten en wijken. Als het nodig is met hulp van de gemeente en professionals. De sociale wijkteams zijn hierbij erg belangrijk. Maar nog belangrijker is de eigen kracht van onze inwoners en hun sociale netwerken.

Informatie en contact

De adviesraad komt graag met u in gesprek. Wilt u meer weten over wat de raad doet rond een bepaald onderwerp of wilt u ons hierover iets laten weten? Of heeft u een andere vraag? Neem contact op met John Schreurs via 0475 - 478 478 of John.Schreurs@menswel.nl.