Begraafplaatsen

Het is fijn om de begrafenis helemaal naar wens van de overledene en zijn naasten te kunnen regelen. Daarom is iedereen vrij in de keuze voor een begraafplaats. Er is geen verplichting om in de eigen gemeente of eigen woonplaats begraven te worden.

De gemeente Echt-Susteren heeft twee algemene begraafplaatsen: Annahof in Echt en Elsene in Nieuwstadt. Om u te helpen bij de keuze voor een laatste rustplaats hebben we een brochure met informatie over alle mogelijkheden.

Wat u moet weten

De algemene begraafplaatsen van de gemeente zijn Annahof in Echt en Elsene in Nieuwstadt. De andere begraafplaatsen in de gemeente zijn kerkelijke begraafplaatsen. Informatie over de mogelijkheden op Annahof en Elsene vindt u in de begraafplaatsbrochure welke op verzoek kan worden toegestuurd. Neem hiervoor contact op met de begraafplaatsadministratie via [email protected]. Voor informatie over een kerkelijke begraafplaats neemt u contact op met de parochie.

Mogelijkheden

Op Annahof worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • Begraven: enkel en dubbel graf (naast of boven elkaar begraven, afhankelijk van het vak).
  • Urnbijzetting in of op een regulier (bestaand) graf. Maximaal 2 urnen per graf.
  • Veld met kindergraven.
  • veld voor zusters van diverse congregaties.
  • Urnenmuur. Maximaal 2 urnen per nis.
  • Strooiveld met gedenkzuilen.

Op Elsene worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • Begraven: enkel of dubbel graf (naast elkaar begraven).
  • Urnbijzetting in of op een regulier (bestaand) graf. Maximaal 2 urnen per graf.
  • Urnenkelders. Maximaal 2 urnen per urnenkelder.
  • Strooiveld met gedenkzuilen.

Contactgegevens

Begraafplaats Annahof
Ruijtersweg 30, 6101 VR, Echt

Begraafplaats Elsene
Elsenewal 21a, 6118 BM, Nieuwstadt

Begraafplaatsbeheerder: Dhr Eric Thomas, tel 06 10 76 19 86

Termijnen van uitgifte en verlenging

Een particulier graf of een particuliere urnennis of -kelder wordt uitgegeven voor een periode van 10 of 20 jaar. We spreken niet van een eigenaar maar van een ‘rechthebbende’ van een graf of urnenkelder. Het gaat hier immers om een ‘uitsluitend recht’, het recht om als enige een graf te mogen gebruiken. Een jaar voordat de rechten voor een graf gaan verlopen krijgt de rechthebbende hierover van de gemeente bericht. U kunt de grafrechten niet verlengen vóór het verstrijken van de termijn.

De grafrechten kunnen op aanvraag verlengd worden met een termijn van 3, 5, 10, 15 of 20 jaar. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag aan een andere rechthebbende worden overgeschreven.

Verlengt u de grafrechten na het verlopen van de termijn niet, dan krijgt de gemeente het recht. Wij kunnen dan het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen. In eerste instantie wordt alleen bovengronds geruimd.

Kosten

Bij een uitvaart komen diverse soorten kosten kijken. Als u gebruik maakt van één van de gemeentelijke begraafplaatsen moet u de gemeente hiervoor rechten en/of leges betalen. Maakt u gebruik van één van de kerkelijke begraafplaatsen dan betaalt u de parochie. De prijzen voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u op onderstaande pagina van overheid.nl.

Regels en voorwaarden

Alle regels en voorwaarden over gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u in de Beheersovereenkomst begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren en de Nadere Regels.

De 'Beheersovereenkomst algemene begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren' kan worden opgevraagd bij de begraafplaatsenadministratie via [email protected].