Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Begraafplaatsen

De algemene begraafplaatsen van de gemeente zijn Annahof in Echt en Elsene in Nieuwstadt. De overige begraafplaatsen in de gemeente zijn kerkelijke begraafplaatsen. Alle informatie over de mogelijkheden op Annahof en Elsene vindt u in onderstaande begraafplaatsbrochure. Voor informatie over een kerkelijke begraafplaats neemt u contact op met de betreffende parochie.


Begraafplaatsbrochure

pdf Begraafplaatsbrochure (PDF, 11.26 MB)

Mogelijkheden

Op Annahof worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • begraven: enkel en dubbel graf (naast of boven elkaar begraven afhankelijk van het vak)
  • urnbijzetting in of op een graf (maximaal 2 urnen per graf)
  • veld met kindergraven
  • veld voor zusters van diverse congregaties
  • urnenmuur (met maximaal 2 urnen per nis)
  • strooiveld met gedenkzuilen

Op Elsene worden de volgende mogelijkheden geboden:

  • begraven: enkel of dubbel graf (naast elkaar begraven)
  • urnbijzetting in of op een graf (maximaal 2 urnen per graf)
  • urnenkelders (maximaal 2 urnen per urnenkelder)
  • strooiveld met gedenkzuilen

Contactgegevens

Begraafplaats Annahof
Ruijtersweg 30, 6101 VR, Echt

Begraafplaats Elsene
Elsenewal 21a, 6118 BM, Nieuwstadt

Begraafplaatsbeheerder: Dhr Eric Thomas, tel 06 10761986

Termijnen van uitgifte en verlenging

Een particulier graf of particuliere urnennis/urnenkelder wordt uitgegeven voor een periode van tien of twintig jaar. Er wordt niet gesproken van een eigenaar van een graf of urnenkelder omdat er feitelijk sprake is van ‘uitsluitend recht’ om als enige een graf te mogen gebruiken. Daarom spreken we van een ‘rechthebbende’. Een jaar voordat de rechten voor een graf gaan verlopen ontvangt de rechthebbende hierover van de gemeente bericht. Let op: het is niet mogelijk om vóór het verstrijken van de termijn reeds de grafrechten te verlengen.

De grafrechten kunnen op aanvraag verlengd worden met een termijn van drie, vijf, tien, vijftien of twintig jaar. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag aan een andere rechthebbende worden overgeschreven.

Worden grafrechten na het verlopen van de termijn niet verlengd dan vervalt het recht aan de gemeente. De rechthebbende wordt hierover tijdig geïnformeerd. De gemeente kan dan het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen (in eerste instantie wordt alleen bovengronds geruimd).


Kosten

Bij een uitvaart komen diverse soorten kosten kijken. Als u gebruik wenst te maken van één van de gemeentelijke begraafplaatsen bent u , naast de kosten die u aan de uitvaartverzorger betaalt, aan de gemeente rechten en/of leges verschuldigd. Maakt u gebruik van één van de kerkelijke begraafplaatsen dan betaalt u kosten aan de betreffende parochie. De bedragen met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u in de tarieventabel hieronder.

Vanaf 1 maart 2020 is het mogelijk om de grafrechten met 3 jaar te verlengen. Deze optie is nog niet opgenomen in de tarieventabel. De kosten bedragen voor een enkel graf € 200,50 en voor een dubbel graf € 274,14.

pdf Tarieventabel algemene begraafplaatsen 2018 (PDF, 791.93 KB)

Regels en voorwaarden

Alle regels en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vindt u in de Beheersovereenkomst begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren en de Nadere Regels.

pdf Beheersovereenkomst algemene begraafplaatsen gemeente Echt-Susteren (PDF, 666.61 KB)