Een Bewijs van in leven zijn, is een schriftelijke verklaring dat u leeft. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen  om dit bewijs vragen. Een Bewijs van in leven zijn, is bedoeld voor Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig. Met een DigiD kunt u digitaal een aanvraag doen voor een Bewijs van in leven zijn. Of u maakt een afspraak.

Voor een Attestatie de vita (dus voor gebruik in het buitenland) moet u altijd een afspraak maken. Deze kunt u niet digitaal aanvragen.

DigiD linkAanvragen met digid

Afspraak maken

Wat u moet weten

Een Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het is bestemd voor gebruik in Nederland. U kunt dit bewijs digitaal aanvragen als het voor uzelf is. Ook kunt u een afspraak maken.
De Attestatie de vita is een internationaal document. Het wordt gebruikt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. U kunt een Attestatie de vita niet digitaal aanvragen. Welke variant u nodig heeft kunt u navragen bij de instantie die het document wil hebben.

Heeft u een brief van uw pensioenfonds ontvangen? U kunt het Bewijs van in leven zijn gratis aanvragen. Neem de brief van het pensioenfonds mee naar de afspraak op het gemeentehuis of voeg deze als bijlage toe bij uw digitale aanvraag. 

U kunt een Bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat op uw adres woont, ook als het meerderjarig is
  • Uw partner

Wilt u een Bewijs van in leven zijn aanvragen voor uw partner of meerderjarig kind? Dan kan dit alleen op afspraak. U neemt een ondertekende machtiging en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs mee.

Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en verblijft u tijdelijk in Echt-Susteren? Dan kunt u de aanvraag alleen op afspraak doen. U neemt een bewijsstuk mee waaruit blijkt wat uw adres in het buitenland is.

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs, zoals een rijbewijs of paspoort
  • Indien van toepassing: de brief van uw pensioenfonds of een rekeningafschrift waaruit blijkt dat u pensioen ontvangt
  • Geld of pinpas.

Kosten

Soort verklaring

Prijs 2024

Attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland, niet voor pensioenfonds)

€ 16,60

Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland, niet voor pensioenfonds)

€ 8,35

Bewijs van in leven zijn/Attestatie de vita voor uw pensioenfonds (als u hiervoor een brief van uw pensioenfonds kunt laten zien)

Gratis