Briefadres

Heeft u geen woonadres in Nederland? Of verblijft u in een zorginstelling, een blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis? Dan kunt u zich laten inschrijven op een briefadres. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een postbus is géén briefadres.

Wat u moet weten

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling - de zogenoemde briefadresgever. Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u de post van de overheid krijgt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijke persoon, óf een instelling die door de gemeente is aangewezen.

Aanvragen

Stuur de volgende papieren op naar de gemeente:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende vragenlijst.
  • Kopieën van legitimatiebewijzen van betrokkenen en bewoner briefadres.
  • Eventuele machtigingen of beschikkingen.

Stuur de stukken per post naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U mag de stukken ook digitaal opsturen. Doe ze als bijlage bij het contactformulier.

U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing op uw aanvraag.

Kosten

Het aanvragen van een briefadres kost niets.