Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Briefadres

Hebt u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn. U vraagt een briefadres schriftelijk aan.

Hebt u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook zorgt hij of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.

Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres hebt. U geeft ook aan waarom u een briefadres aanvraagt. Kan iemand zelf geen briefadres aanvragen? Dan kan een familielid of curator dit doen.


Waar kunt u een briefadres kiezen?

In heel Nederland. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u voor het laatst een woonadres had. U dient de aanvraag in bij de gemeente van het briefadres.

Stuur de volgende stukken op naar de gemeente:

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende vragenlijst
pdf Formulier aangifte briefadres (PDF, 70.71 KB) pdf Vragenlijst briefadres (PDF, 278.48 KB)
  • Kopieën van legitimatiebewijzen van betrokkenen en bewoner briefadres
  • Eventuele machtigingen of beschikkingen

Stuur de stukken per post naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U mag de stukken ook digitaal opsturen als bijlage bij het contactformulier.

U krijgt schriftelijk bericht van de beslissing op uw aanvraag.

Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.