Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Buurtbemiddeling

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling Midden-Limburg, want kleine ergernissen kunnen uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen.

Buurtbemiddeling Midden-Limburg

Buurtbemiddeling Midden-Limburg stimuleert mensen om zelf hun problemen op te lossen met als doel een oplossing te vinden voor de overlast of het conflict, de communicatie te herstellen en de leefbaarheid in de kernen te vergroten. De vrijwillige bemiddelaars van Buurtbemiddeling Midden-Limburg bieden daarbij hulp. Meer informartie:  www.proteionbuurtbemiddeling.nl


Vrijwillige hulp

Wat buurtbemiddeling zo succesvol maakt, is dat bemiddelaars onafhankelijke vrijwilligers zijn, zonder eigen belang bij het conflict. Zij kunnen zich neutraal opstellen en daarmee het vertrouwen van beide partijen krijgen. Door goed naar elkaar te luisteren, kan naar praktische oplossingen gezocht worden. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen zelf verantwoordelijk blijven voor het vinden van een oplossing. Het project staat onder regie van Proteion Welzijn/De Zorgondersteuner.


Buurtbemiddelaar worden?

Buurtbemiddeling Midden-Limburg is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan in Echt-Susteren. Buurtbemiddeling is heel flexibel, afwisselend en dankbaar werk. Het kost niet veel tijd en u hoeft geen bepaalde vooropleiding te hebben. Het belangrijkste is dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt.
Wilt u meer informatie of zich aanmelden als buurtbemiddelaar? Neem contact op met Buurtbemiddeling Midden-Limburg via telefoonnummer 06-20280576 of info@proteionbuurtbemiddeling.nl.