Hoe zit het met het tellen van de stemmen van de verkiezingen? U leest hieronder hoe we dit doen bij de Europese Parlementsverkiezing.

Centraal tellen

De stemmen voor de Europese Parlementsverkiezing tellen we in onze gemeente centraal. Dit houdt in dat na het sluiten van de stembureaus (om 21.00 uur) er op 6 juni geteld worden op lijstniveau. Dit gebeurt bij het stemlokaal. Na het tellen worden alle formulieren ingepakt en verzegeld.

De volgende dag, vrijdag 7 juni, telt het gemeentelijk stembureau alle stemmen op kandidaatsniveau. Dit doen we centraal op één locatie. Er wordt dan geteld in Sporthal de Reinoudhal, Reinoud van Gelderstraat 61, 6114 EA te Susteren. Het tellen van de stemmen begint om 09.00 uur. De zitting is geschorst om 13.20 uur. Maandag 10 juni wordt de zitting hervat om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Openbaar

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen. U mag het telproces niet hinderen. Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. U mag niet zelf meetellen of anderszins helpen.

Uitslag bekend maken: maandag 10 juni

Bij de Europese verkiezingen wordt er op verschillende dagen gestemd. Daarom mag de uitslag op gemeenteniveau pas bekend gemaakt worden als alle stembussen in Europa gesloten zijn. Daarom wordt de uitslag pas op 10 juni bekendgemaakt bij een openbare zitting. De openbare zitting vindt om 10.00 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.