Maakt u bezwaar? Dan legt het gemeentebestuur uw bezwaarschrift voor aan de bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen nodigt u, een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en eventuele andere betrokkenen uit voor een hoorzitting.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting geeft de commissie een schriftelijk advies aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist op uw bezwaarschrift. U krijgt dit besluit schriftelijk. 

De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis van Echt-Susteren. U kunt iemand meenemen die namens u het woord doet of die u ondersteunt. Tijdens de zitting wordt bekeken of we er samen uit kunnen komen. Dit heet een minnelijke oplossing. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Dit is een medewerker van het cluster Juridische Zaken.

Informele procedure

Soms zorgt een goed gesprek al voor een oplossing. Daarom onderzoekt de gemeente bij ieder bezwaarschrift of een minnelijke oplossing mogelijk is. Dan is een procedure niet meer nodig. De medewerkers van het team Juridische Zaken zorgen in dat geval voor een informeel overleg tussen de betrokken partijen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de medewerkers van het team Juridische Zaken.