Gewijzigde openingstijden rondom carnaval

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari volledig gesloten. Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt een uitzondering gemaakt. Deze aangiftes kunt u op dinsdag 25 februari tussen 11.00 en 12.00 uur doen in het gemeentehuis. Houd rekening met de carnavalsoptochten door de Nieuwe Markt vrij van auto's te houden.

Commissievergaderingen

30 januari 2020
Op dinsdag 4 februari december vergadert de commissie Maatschappij. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Echt. De agenda is als volgt:

Agenda Commissie Maatschappij, 4 februari:

1. Agenda 
2. Verslag 3 december 2019 
3. Thema: Jongerenbeleid

Voor de commissie wordt door een medewerker van de GGD een presentatie verzorgd over het jongerenbeleid in de gemeente Echt-Susteren en de rol van de GGD.
4.Mededelingenportefeuillehouder(s)
5.Rondvraag en sluiting

 


Openbare vergaderingen

Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Omdat er voor de commissies raadsvoorstellen zijn geagendeerd, kunt u ten aanzien van deze raadsvoorstellen gebruik maken van het spreekrecht. Wilt u hiervan gebruik maken, dient u dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering te melden aan de griffie.
 
Alle stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de reguliere openingstijden inzien. De agenda en alle digitaal beschikbare bijlagen kunt u hier bekijken.
Voor informatie over de raad en de raadscommissies kunt u contact opnemen met de griffie, Martijntje Hermans of Marloes Geurts, via 0475-478 478 of griffie@echt-susteren.nl.