De commissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken vergaderen op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Commissievergaderingen in de gemeente Echt-Susteren zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune. U kunt op onze website de agenda’s en alle bijlagen bekijken en de vergaderingen live volgen op onze website.