De commissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken vergaderen op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die aan bod komen, is van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune. U kunt de vergaderingen ook live volgen via onze website echtsusteren.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar. Hier vindt u ook de agenda's en alle bijlagen.