Dierennoodhulp

Wij hebben afspraken met de Dierenbescherming gemaakt om dieren in nood goed te helpen. Maar wat moet u doen als u een dier in nood vindt? Of als u een melding wilt maken van dierenleed of -mishandeling?

(!) Tip: Bel het meldpunt. Bel: 144. Geef door om welk dier het gaat, waar het dier is en wat er aan de hand is. Geef ook altijd duidelijk uw naam door. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan 0900 8844, of in geval van spoed 112.

Een dier (in nood) gevonden

Iedereen is verplicht om een dier in nood te helpen. Heeft u een dier in nood gevonden? Bel dan Dierenambulance Limburg van de Dierenbescherming via telefoonnummer 088 811 35 10. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Gewonde (wilde) dieren en dieren waarvan geen eigenaar bekend is, worden door de dierenambulance meegenomen naar het Dierenbeschermingscentrum in Born. Hier kijkt een dierenarts het dier na. Het dier kan maximaal 2 weken blijven. Is er daarna geen baasje bekend? Dan gaat het Dierenbeschermingscentrum op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Een melding maken

Wilt u mishandeling of verwaarlozing van dieren melden? Bel dan de dierenpolitie op het centrale meldpunt 144. Deze agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen.

Tip: Geef door om welk dier het gaat, waar het dier is en wat er aan de hand is. Geef ook altijd uw naam door. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn, bel dan 0900 8844 of in geval van spoed 112.