Wilt u uw huwelijk beëindigen of het geregistreerd partnerschap ontbinden?

Lees meer over het aanvragen van een scheiding(externe link) of het ontbinden van een geregistreerd partnerschap(externe link) op rijksoverheid.nl

Hoe het werkt

Scheiding

U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank. Deze procedure kunt u zelf of samen met uw partner opstarten. De rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak staat op een officiële beschikking. Deze beschikking moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwde. Dit inschrijven is gratis. Daarna is uw echtscheiding pas definitief.

Einde geregistreerd partnerschap

U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter als:

  • één van de partners het geregistreerd partnerschap wil beëindigen
  • u minderjarige kinderen heeft

Als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft, hoeft u dit niet via de rechter te doen. U gaat samen naar een advocaat of notaris. Daar laat u een convenant opmaken met daarin de gemaakte afspraken. De advocaat of notaris stelt ook een verklaring op. Hierin staat dat het partnerschap is beëindigd. Deze verklaring levert de advocaat of notaris in bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan. Het partnerschap is officieel beëindigd als de ambtenaar de verklaring heeft ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Hoe gaat het verder?

De echtscheiding en de ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechter moeten bij de burgerlijke stand zijn ingeschreven binnen 6 maanden nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden. De verklaring van beëindiging van een geregistreerd partnerschap moet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst worden ingeschreven.

Kosten

  • Het laten inschrijven van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is gratis.
  • Een afschrift van de akte van ontbinding van het huwelijk kost € 16,60.