Emigreert u vanuit Echt-Susteren naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Meld dat dan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

[!] U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook schriftelijk of digitaal doorgeven. Dit kan alleen als alle familieleden van het adres meeverhuizen. Blijven er familieleden achter? Dan komt iedereen die verhuist persoonlijk naar het gemeentekantoor om de verhuizing door te geven. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen! Maak hiervoor een afspraak.

DigiD linkDigitaal doorgeven

Afspraak maken

Wat u moet weten

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door.
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.
 • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.

Wanneer moet u een emigratie doorgeven?

 • Binnen 5 dagen voor vertrek;
 • Let op: de dag waarop u emigratie doorgeeft, is ook de datum dat u uitgeschreven wordt uit de Basisregistratie Personen.

In welke gevallen een verhuizing naar het buitenland doorgeven?

 • U verwacht in een jaar minimaal acht maanden buiten Nederland te gaan wonen.
 • U emigreert naar een ander land.

Bewijs van uitschrijving

 • In sommige landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Bijvoorbeeld in België en de Nederlandse Antillen.
 • U krijgt het bewijs van uitschrijving aan de balie mee. Geeft u de emigratie schriftelijk of digitaal door? Dan sturen wij het bewijs van uitschrijving naar u op.

Meer informatie

Lees meer informatie over wat u moet regelen voor uw vertrek naar het buitenland.
 

Schriftelijk doorgeven

U kunt uw emigratie ook schriftelijk melden. Vul het formulier 'Aangifte van emigratie' in
Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Let op: schriftelijk melden kan alleen als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Blijven er één of meer personen achter? Maak dan voor het doorgeven van  de emigratie een afspraak.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een emigratie.