Energietransitie visie & beleid

Gemeente Echt-Susteren wil in 2040 een energie neutrale gemeente zijn.

In de Energievisie Echt-Susteren Uitvoeringsprogramma 2022-2026 (vastgesteld op 14-12-2022) staat het energiebeleid van de gemeente Echt-Susteren.
In het beleidskader zonne- en windparken vindt u de uitgangspunten voor initiatiefnemers van zonne- en windparken.
In de Transitievisie Warmte en in de Transitievisie Warmte Uitvoeringsprogramma 2022-2030 (vastgesteld op 14-12-2022) beschrijven we hoe de gemeente wil bereiken dat we in 2030 20% minder aardgas verbruiken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het document 'Transitievisie warmte' dan kunt u dit opvragen bij de afdeling duurzaamheid.