Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Financiële ondersteuning voor (gewezen) ondernemers

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Op basis van de Bbz-uitkering, oftewel Bijstandsbesluit zelfstandigen kunt u als ondernemer of ZZP'er een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Woont u in Echt-Susteren en bent u ondernemer of ZZP-er? Het kan zijn dat de gemeente u kan helpen met bijstand of krediet.


Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.


Aanvragen

Onderzoeken of u in aanmerking komt, en het aanvragen van bijstand of krediet doet u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO).

SOLO

 • stap 1: ga naar de doelgroepscan van SOLO
 • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. Een een medewerker van de gemeente neemt contact met u op

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft en erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Er zijn twee mogelijkheden: een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen en een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.


Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week
 • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 25.380 (bedrag per 1 januari 2019). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.290 (bedrag per 1 januari 2019). De gemeente zal dit onderzoeken
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm

Aanvragen

U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.


Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.

Aanvragen IOAZ-uitkering

Onderzoeken of u in aanmerking komt, en het aanvragen van een IOAZ-uitkering doet u via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO). U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.

SOLO

 • stap 1: ga naar de doelgroepscan van SOLO
 • stap 2: komt u in aanmerking, dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag. Uw melding komt automatisch binnen bij de gemeente. Een een medewerker van de gemeente neemt contact met u op