Fractieondersteuning

Fracties maken kosten om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Alle fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

Het besluit hierover is vastgelegd in de “Verordening Fractieondersteuning 2018”.

Volgens deze verordening worden het inhoudelijk en financieel verslag van de verantwoordingen via de gemeentelijke website gepubliceerd. De meest recente verantwoordingen:


pdf Fractieondersteuning 2018 (PDF, 111.06 KB) pdf Fractieondersteuning 2017 (PDF, 1.08 MB) pdf Fractieondersteuning 2016 (PDF, 17.86 MB) pdf Fractieondersteuning 2015 (PDF, 323.27 KB)