Gegevens basisregistratie personen

Staan uw gegevens verkeerd vermeld in de basisregistratie personen (BRP)? Vraag de gemeente dat te corrigeren. Ook als u bijvoorbeeld bent geadopteerd of van geslacht bent veranderd, verandert u uw gegevens met dit verzoek. U doet dit verzoek schriftelijk.

Stuur een brief naar:

Gemeente Echt-Susteren
Team KCC
Postbus 450
6100 AL Echt

Vermeld het volgende:

  • Wat zijn de (on)juiste gegevens?
  • Kopie van het document met de gegevens die niet juist zijn
  • Kopie van legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsdocumen
  • Origineel bewijs met de juiste gegevens, bijvoorbeeld geboorteakte