Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats die speciaal voor uw voertuig (auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig) is gereserveerd. Bij deze parkeerplaats staat het kenteken van uw voertuig vermeld, zodat duidelijk is dat die parkeerplaats alleen voor u bestemd is. De gehandicaptenparkeerplaats komt op een bestaande parkeerplaats die zo dicht mogelijk bij uw woning ligt. Een gehandicaptenparkeerplaats is altijd permanent. U kunt dus geen tijdelijke parkeerplaats aanvragen.

Als bedrijf kunt u voor een gehandicapte medewerker een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

Voorwaarden 

 • U staat als inwoner van de gemeente Echt-Susteren geregistreerd in de Basisregistratie personen;
 • U bent in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en beschikt over een motor- of invalidenvoertuig en hebt een geldig rijbewijs, en/of;
 • U bent in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers en beschikt over een motor- of invalidenvoertuig met bestuurder met een geldig rijbewijs die op hetzelfde woonadres staat ingeschreven als u;
 • U heeft geen eigen parkeerplaats of stallingsmogelijkheid op eigen terrein en het terrein is niet geschikt om er zelf een parkeerplaats aan te leggen;
 • De parkeerdruk in de straat waar u woont is dusdanig dat in de directe omgeving van uw woning op verschillende tijdstippen van de dag vaak geen parkeermogelijkheid is;
 • Door de aanleg van de parkeerplaats komt de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet in het gedrang.

Verhuizing of wijziging locatie gehandicaptenparkeerplaats

Als u al een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft, maar verhuist of de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats wilt wijzigen, dan vervalt het recht op deze parkeerplaats. Als u een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wenst, dan dient u voor het nieuwe adres of de nieuwe locatie een nieuwe aanvraag in te dienen.

Wat kunt u via onderstaand formulier doorgeven?

 • Aanvraag aanleg nieuwe gehandicaptenparkeerplaats;
 • Een nieuwe aanvraag in verband met een verhuizing binnen de gemeente;
 • Wijziging kenteken;
 • Opheffing bestaande gehandicaptenparkeerplaats.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

 • Onderstaand aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend);
pdf Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (PDF, 354.59 KB)
 • Kopie voor- en achterkant van deel II of deel 1B van het kentekenbewijs, of bij een leasevoertuig een kopie van het leasecontract;
 • Kopie voor- en achterkant rijbewijs;
 • Kopie voor- en achterkant van de Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Stuur het formulier en de bijlagen op naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen naar info@echt-susteren.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats, doen wij een verkeerstechnisch onderzoek. Wij kijken dan naar de parkeersituatie om te bepalen of het mogelijk is om op de gewenste plaats een gehandicaptenparkeerplaats te benoemen.

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd. Als uw aanvraag wordt toegekend dan publiceren wij dit verkeersbesluit in de Staatscourant. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen gedurende 6 weken bezwaar maken. Wordt er geen bezwaar ingediend? Dan kan na afloop van die 6 weken een verkeerbord en een onderbord met uw kenteken worden geplaatst. 

Wordt er wel bezwaar gemaakt, dan wordt het verkeersbord in afwachting van de bezwaarprocedure nog niet geplaatst.

Wat is na de toekenning van belang?

Als een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegekend moet u blijven voldoen aan de voorwaarden. De volgende wijzigingen moeten aan ons worden doorgegeven:

 • Uw verhuizing, adreswijziging of overlijden;
 • U bent niet langer bestuurder van het voertuig;
 • U beschikt niet meer over een (geldig) rijbewijs;
 • U beschikt niet meer over een voertuig (en/of bestuurder bij passagierskaart); 
 • U beschikt niet meer over een (geldige) gehandicaptenparkeerkaart;
 • U heeft parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • Uw mobiliteit is verbeterd.

Het college kan het besluit tot toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats intrekken en/of de gehandicaptenparkeerplaats opheffen indien:

 • De gehandicaptenparkeerplaats is toegekend op grond van door de aanvrager verstrekte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegekend indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en beoordeling daarvan bekend zou zijn geweest;
 • De parkeerdruk binnen de loopafstand van de aanvrager zodanig is afgenomen dat in het algemeen over voldoende en voor de aanvrager geschikte (openbare) parkeergelegenheid is voorzien;
 • De aanvrager niet langer voldoet aan de voorwaarden.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kost € 234,85. Dit staat in onze legesverordening. Dit bedrag geldt ook bij een aanvraag wegens verhuizing of wijziging van de locatie van de parkeerplaats. Met dit bedrag bekostigen wij de aanleg, het onderhoud en het verwijderen van de parkeerplaats. Nadat u het besluit heeft ontvangen, krijgt u een nota. Pas als de nota betaald is wordt de parkeerplaats aangelegd.