Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Het plaatsen van (sandwich)borden

Wilt u een (sandwich)bord plaatsen om een evenement of activiteit te promoten binnen de gemeente Echt-Susteren? U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Wel meldt u het minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente.

Het plaatsen van (sandwich)borden is niet toegestaan voor bedrijfsreclame.

 • Het betreft reclameborden van bedrijven, verenigingen, stichtingen voor evenementen en activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Echt-Susteren
 • De borden mogen alleen binnen de bebouwde kom worden geplaatst
 • Borden mogen alleen worden bevestigd aan lantaarnpalen waar geen verkeersborden of andere borden zijn aangebracht. Er mogen geen borden worden bevestigd aan lantaarnpalen op, voor of direct na een kruispunt of rotonde (de eerste lantaarnpaal voor of na een rotonde of kruispunt)
 • De maximale afmeting van het driehoeks- of sandwichbord is 125 x 85 centimeter
 • De reclameborden mogen maximaal 4 weken worden geplaatst en de borden moeten uiterlijk één week na het plaatsvinden van de activiteit worden verwijderd
 • Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp)materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden
 • Het materiaal waarvan het reclamebord is gemaakt moet weersbestendig zijn
 • Aanwijzingen door bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente (in het belang van openbare orde en veiligheid) moeten stipt worden opgevolgd
 • Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, verwijdert de gemeente de borden, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden zijn geplaatst
 • De gemeente verwijdert de borden als dit noodzakelijk is om werkzaamheden te kunnen laten plaatsvinden
 • Voldoet u niet aan voorgaande voorwaarden maar wilt u toch reclameborden plaatsen? Neem dan contact op met de gemeente

Meldt de plaatsing van de borden minimaal twee weken van te voren via reclameborden@echt-susteren.nl.

Meer weten over het reclamebeleid? Bekijk hier het volledige reclamebeleid.