Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Inburgeren

Komt u als vreemdeling in Nederland wonen? Dan moet u de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven. Ook bent u op de hoogte van hoe wij in Nederland leven. Dit heet inburgeren. Bent u al aan het inburgeren? Dan kunt u bij de gemeente terecht voor vragen en informatie.

In de Wet Inburgering staat dat mensen die in Nederland willen komen wonen, op de hoogte moeten zijn van de Nederlandse cultuur en taal. Daarom is het volgen van een inburgeringscursus noodzakelijk. Het inburgeren is verplicht voor mensen van 16 tot 65 jaar.


Wanneer inburgeren?

 • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U bent pastor, imam, dominee, rabbijn, pandit, godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling

Wanneer niet inburgeren?

 • U bent jonger dan 18 jaar
 • U bent gepensioneerd
 • U hebt een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of, u bent familie van iemand met zo’n paspoort
 • U bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • U hebt een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking
 • U hebt Nederlandse diploma’s of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

Is inburgeren verplicht?

Ja, inburgeren is verplicht. Dat betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. U hoeft geen examen te doen als u een vrijstelling hebt.

U moet nu inburgeren of begon hiermee na 1 januari 2013

Dan regelt u het inburgeren zelf. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl. Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen. Ook leest u meer informatie over het inburgeringsexamen op de website www.inburgeren.nl.

Daarna doet u het volgende:

 • Kies zelf een inburgeringscursus
 • Schrijf u hiervoor in en betaal deze
 • U kunt eventueel geld lenen bij DUO

U begon vóór 1 januari 2013 met inburgeren

De gemeente Echt-Susteren helpt u bij uw inburgering. Dan kunt u bij de gemeente terecht voor vragen en informatie. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de gemeente.


U woont in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan maakt u het basisexamen inburgering in het land waar u nu woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.