Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Inleveren brondocumenten

Om een rijbewijs, paspoort of een identiteitskaart te kunnen maken, heeft de overheid de juiste persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn ook nodig bij verkiezingen, voor het toetsen van de huwelijksbevoegdheid, het verstrekken van uitkeringen en om gemeentelijke belastingen te heffen. Als u originele documenten wilt aanleveren, dan kunt u hiervoor op afspraak bij onze gemeente terecht. U mag de stukken ook per post aanleveren.

Voorwaarden

  • U moet over de juiste originele documenten beschikken
  • Documenten uit het buitenland moeten vaak eerst gelegaliseerd worden door de autoriteiten van het land waar het document vandaan komt. De gemeente accepteert alleen buitenlandse akten die gelegaliseerd zijn door de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar de documenten zijn afgegeven
  • Is het document opgesteld in een andere taal dan het Engels, Frans of Duits? Zorg dan voor een vertaling door een beëdigd vertaler. Wanneer een in Nederland beëdigd vertaler het document vertaalt, is legalisatie van de vertaling niet nodig. Heeft een in het buitenland beëdigde vertaler het document vertaald? Dan moet u de vertaling wel laten legaliseren
  • Legalisatie van alleen de vertaling is niet mogelijk zonder het gelegaliseerde originele document

Beoordeling

  • De gemeente bekijkt de originele brondocumenten en controleert deze op echtheid. Is er meer duidelijkheid nodig over de echtheid van uw document? Dan wordt het document opgestuurd naar Bureau Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • U krijgt als bewijs van inlevering van brondocumenten een zogenaamde ‘documentbrief’ mee. Hierin staat welke documenten u heeft ingeleverd en u geeft toestemming voor onderzoek in geval van twijfel. Ook staat in de brief dat er aangifte wordt gedaan als het om valse of vervalste documenten blijkt te gaan. Bij de brondocumentenbrief worden ook kopieën van de ingeleverde stukken gevoegd

Na beoordeling

Als de echtheid van het brondocument is bevestigd, kunt het document gebruiken waarvoor u het heeft ingeleverd. De originele documenten krijgt u terug. Wij kunnen deze per aangetekende post opsturen of u haalt ze zelf op bij het gemeentehuis. 

  • De originele, (indien nodig) gelegaliseerde en vertaalde documenten
  • Een geldig legitimatiebewijs

Opsturen

Wilt u stukken per post aanleveren? Stuur deze dan naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

 

Het inleveren van brondocumenten is gratis.