Netbeheerder TenneT en Provincie Limburg organiseren dinsdag 14 mei in de Roosterhoeve (Hoekstraat 29) in Roosteren een inloopbijeenkomst over de verzwaring van de hoogspanningskabels tussen Graetheide en Maasbracht en de bouw van een 380 kV-hoogspanningsstation nabij het bestaande station. Tijdens deze inloopbijeenkomst krijgt u informatie over wat er gaat gebeuren, wat de omgeving hiervan merkt en waarom dit nodig is.

De inloopbijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. initiatiefnemer TenneT en Provincie Limburg leggen dan uit wat er gaat gebeuren. Aanmelden is niet nodig.

Achtergrond

Om heel Zuid-Limburg, inclusief Chemelot, van elektriciteit te kunnen blijven voorzien, moet er een nieuw hoogspanningsstation worden gebouwd in Graetheide met een capaciteit van 380.000 volt (380kV). Daarnaast moet de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide worden versterkt. Dit is nodig om zowel bestaande als nieuwe huishoudens van elektriciteit te kunnen blijven voorzien en om ervoor te zorgen dat zowel gebouwen als industrieën verder kunnen verduurzamen.

Versnellen

Het versnellen van het proces is nodig, omdat steeds meer consumenten elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en koken en omdat bedrijven en industrieën ook overstappen van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Bovendien wekken zowel bedrijven als consumenten steeds meer groene stroom op met behulp van windmolens en zonnepanelen. Op veel plaatsen is het elektriciteitsnet inmiddels ‘vol’. Om aan de wens van huishoudens en ondernemers tegemoet te kunnen komen, moet de capaciteit van het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden.

Ruimtelijke procedure

Provincie Limburg heeft in afstemming met de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Sittard-Geleen, het bevoegd gezag overgenomen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om versneld aan de slag te kunnen gaan en daarmee ruimte te creëren op een druk elektriciteitsnet. Provincie Limburg start nu op verzoek van TenneT een ruimtelijke procedure om de genoemde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Provincie Limburg coördineert de besluitvorming en is verantwoordelijk voor het te nemen projectbesluit. Met de publicatie van de ‘Kennisgeving Voornemen en Participatie’ op 24 april 2024 begint de procedure voor de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide en de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Dit beoogde, nieuwe hoogspanningsstation is een belangrijk knooppunt in het landelijke 380.000 volt netwerk én voor de onderliggende elektriciteitsnetten met een lagere spanning. De inspraakperiode loopt van 25 april tot en met 5 juni 2024.