Vertegenwoordigers van de gemeente Echt-Susteren, Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Waterleiding Maatschappij Limburg en De Vlaamse Waterweg nv. hebben donderdagmiddag een intentieovereenkomst ondertekend voor vernieuwing van de Pater Sangersbrug. Met deze overeenkomst bevestigen alle betrokken partijen hun inzet voor verdere samenwerking en de succesvolle voltooiing van de nieuwe brug, een belangrijk grensoverschrijdende project.

Betrokken personen bij de Sangersbrug

De Pater Sangersbrug, die Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL) sinds 1952 met elkaar verbindt, is een cruciale verbinding over de gemeenschappelijke Maas. Inspecties hebben aangetoond dat de brug dringend aan vervanging toe is. De brug is sterk verouderd en beschadigd door hevige regenval en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. Wethouder Peter Pustjens: "De Pater Sangersbrug is in een straal van vele kilometers de enige verbinding over de Maas en voor grensoverschrijdend verkeer dan ook onmisbaar. Met het tekenen van deze intentieovereenkomst is een nieuwe brug weer een stap dichterbij."

Start bouw

De omgevingsvergunningen aan Vlaamse zijde worden eind augustus verwacht. De vergunningen aan Nederlandse kant aan het einde van dit jaar. Dat betekent dat de werkzaamheden, als alles volgens planning verloopt, in het voorjaar van 2025 kunnen starten. De bouw neemt zo’n twee jaar in beslag. Aangezien de nieuwe brug verder stroomopwaarts komt te liggen, kan de huidige brug tijdens de bouwwerkzaamheden in gebruik blijven.

Verbeterde mobiliteit en veiligheid

De nieuwe brug wordt 21 meter breed en 185 meter lang. Dat is 33 meter langer dan nu. Aan de kant van Maaseik wordt een nieuwe waterkering gebouwd. Verder biedt de brug straks meer ruimte aan het water. De rijbaan schuift op naar het zuiden. Verder komt er een scheiding tussen langzaam en snel rijdend verkeer.

Vlaanderen trekt 20 miljoen euro uit voor dit project. Daarnaast draagt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 6.060.000 euro bij als onderdeel van het Vlaamse EFRO-programma dat duurzame groei en de Europese Green Deal ondersteunt.