Ouders en hun kinderen kunnen soms best wat hulp gebruiken. Voor vragen opgroeien en opvoeden is er het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Opvoedingsondersteuning

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor ouders of verzorgers én kinderen en jongeren. U kunt er terecht met vragen over opvoeden en opgroeien vanaf het moment dat u zwanger bent tot de jongere 24 jaar wordt. Het CJG geeft informatie, advies en persoonlijke ondersteuning en organiseert themabijeenkomsten en workshops.

Met alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij het Centrum terecht. Het Centrum biedt ondersteuning bij:

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen.
  • Ingewikkelde opvoed- en opgroeivragen.
  • Psychische en psychiatrische problematiek.
  • Bij vragen die te maken hebben met een beperking of chronische ziekte.
  • Aanvragen persoonsgebonden budget (PGB).
  • Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

U heeft geen verwijsbrief nodig. De ondersteuning is gratis. Het CJG is er voor alle ouders en jeugdigen uit de gemeente Echt-Susteren. U kunt alle werkdagen op afspraak bij het CJG terecht.

Contact CJG

Chatelainplein 33, Echt. 
Telefoon: 088 438 83 00 (iedere werkdag van 8.30-17.00 uur)
E-mail: [email protected]
Website: www.cjgml.nl (voor ouders/opvoeders)

Persoonsgebonden budget

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor alle informatie over het persoonsgebonden budget (PGB).

De tarievenlijst PGB vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.