Grenst uw tuin aan 'groene' gemeentegrond? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen. Zo maakt u uw tuin wat groter. U koopt of huurt dan een groenstrook (of reststrook) van de gemeente.

Voorwaarden

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land
  • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte, waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst
  • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is
  • U moet na de koop of huur zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen
  • Uw plannen met het stuk grond moeten stedenbouwkundig verantwoord zijn
  • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen. Het riool mag er niet te dicht bij liggen

Aanvragen

U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders. Om te vragen of u een stuk grond van de gemeente mag kopen of huren, heeft u nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Uw naam en adres
  • Een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen
  • Een duidelijke tekening (kadastraal) van het stuk grond waar het om gaat

Stuur het verzoek naar:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt