Op 20 maart werd onder een stralende lentezon de Nationale Boomfeestdag in onze gemeente gevierd. Meer dan 30 basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van Kindcentrum Angela (Echt) plantten samen met wethouders Kim Leurs en Hub Meuwissen diverse (fruit)bomen en een Limburgse haag langs de Molenbeek in Echt.

School- en belevingstuin 

De bomen en haag zijn onderdeel van de centrumontwikkelingen in Echt. De wethouders vertellen: “Bomen zijn belangrijk voor ons leefklimaat, ze geven zuurstof en zorgen voor schaduw. Mensen voelen zich fijn in de buurt van bomen, kinderen spelen er graag en bomen geven rust en ontspanning.” De beplantingen langs de Molenbeek zijn ook ter voorbereiding voor een school- en belevingstuin die later met de basisschool wordt aangelegd. Wethouder Kim Leurs geeft aan dat de fruitbomen een wens zijn van de kinderen van de Angelaschool: “Super dat het idee door de kinderen zelf is aangedragen en wij hieraan invulling kunnen geven, een mooi voorbeeld van jongerenparticipatie!”