Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er alles aan te doen dit op te lossen.

Soms kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we extra verlof. Kinderen hoeven dan één dag of een paar dagen niet naar school. Extra verlof kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:

  • Voor bepaalde religieuze feestdagen zoals de Dankdag voor Gewas en Arbeid of het Suikerfeest
  • Voor bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk of een begrafenis
  • Als ouders onmogelijk vrij kunnen krijgen in schoolvakanties

  • Extra verlof moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de schooldirecteur of de leerplichtconsulent
  • Voor aanvragen van extra verlof tot tien dagen kunt u terecht bij de school. De directeur van de school bepaalt of uw kind wel of geen vrij krijgt
  • Wilt u meer dan tien dagen extra verlof in één schooljaar? Dan moet u uw aanvraag indienen bij de gemeente. In dit geval beslist de leerplichtconsulent van de gemeente, na overleg met de directeur van de school

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over leerplicht en vrijstellingen.


Contact

Heeft u vragen over leerplicht? Neem dan contact op met het verzuimloket. Vanaf 1 augustus 2012 voert de gemeente Roermond de Leerplichtwet uit voor de gemeente Echt-Susteren.

Gemeente Roermond
Team Educatie
Telefoon: 0475-359 999
E-mail: verzuimloket@roermond.nl