Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 23 maart nieuwe aangescherpte maatregelen genomen om het coronavirus onder controle te krijgen. Kijk hier voor deze aangescherpte maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Gemeentehuis gesloten op maandag 13 april 2020
In verband met tweede Paasdag is het gemeentehuis maandag 13 april 2020 gesloten.

 

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig hulp bieden aan kwetsbare familieleden of vrienden. Voor de gemeente zijn deze mantelzorgers onmisbare partners in het lokale zorgbeleid.

Om mantelzorgers bij hun belangrijke taak te helpen heeft de gemeente het steunpunt mantelzorg opgezet. De welzijnsinstelling Menswel zorgt voor de menskracht en een breed pakket aan activiteiten en hulpmiddelen. Dit steunpunt mantelzorg kan vragen beantwoorden en samen met de mantelzorger naar oplossingen zoeken als overbelasting dreigt. U kunt bij het steunpunt terecht voor:

 • Een persoonlijk gesprek met iemand die kennis heeft van voor zieningen en regelingen en die tijd voor u neemt en naar u luistert
 • Cursussen en lotgenotencontact
 • Bijeenkomsten voor geregistreerde mantelzorgers
 • Hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor professionele hulp

Bereikbaarheid

Het steunpunt mantelzorg is bereikbaar tijdens kantooruren bij Menswel:

Chatelainplein 31
6102 BB Echt
Telefoonnummer 0475-484848
Website www.menswel.nl

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers, ookwel bekend als het mantelzorgcompliment. De gemeente regelt de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers van 21 jaar en ouder die aan de gestelde voorwaarden voldoen krijgen van de gemeente Echt-Susteren maximaal € 175. Mantelzorgers tussen 12 en 20 jaar ontvangen een Nationale bioscoopbon ter waarde van € 40.


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering gelden de volgende voorwaarden:

 • U verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt)
 • U staat als mantelzorger geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg van de welzijnsorganisatie Menswel
 • De hulpvrager woont in de gemeente Echt-Susteren
 • De hulpvrager woont niet in een WLZ-instelling

Aanvragen

Wanneer u (geregistreerd) mantelzorger bent, ontvangt u niet automatisch de mantelzorgwaardering: u kunt deze ieder jaar opnieuw aanvragen. De aanvraag doet u met onderstaand formulier.

pdf Aanvraagformulier mantelzorgcompliment Echt-Susteren 2019 (PDF, 530.57 KB)

Zowel de hulpvrager als de mantelzorger moeten dit formulier invullen en ondertekenen. Daarna kan het formulier opgestuurd worden naar onderstaand adres of per email naar mantelzorg@menswel.nl.

Stichting Menswel
T.a.v. Steunpunt Mantelzorg
Chatelainplein 31
6102 BB Echt

U kunt een aanvraagformulier insturen vanaf 13 mei tot uiterlijk 31 december 2019. Aanvragen die ná 31 december 2019 binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De aanvraagprocedure voor 2020 wordt te zijner tijd nog bekend gemaakt.


Uitbetaling

Op basis van het aanvraagformulier toetst de gemeente of de mantelzorger aan de criteria voldoet. Als iemand in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering is de planning voor de uitbetaling als volgt:

 • Aanvragen van mei t/m juni ontvangen in juli bericht en de uitbetaling/bioscoopbon;
 • Aanvragen van juli t/m augustus ontvangen in september bericht en de uitbetaling/bioscoopbon;
 • Aanvragen van september t/m oktober ontvangen in november bericht en de uitbetaling/bioscoopbon;
 • Aanvragen van november t/m december ontvangen in januari 2020 bericht en de uitbetaling/bioscoopbon.

het mantelzorgcompliment wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de mantelzorger. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld.

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt (of een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld). Of er wordt een aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger gerealiseerd.

Voor wie

Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen, van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning.


Mantelzorgwoning zonder eigen adres

Mantelzorgers en de persoon die zij verzorgen moeten er rekening mee houden dat als de mantelzorgwoning geen eigen adres heeft, er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het voeren van een gezamenlijke huishouding kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning.


Extra (tijdelijk) huisnummer voor een mantelzorgwoning

Voor de duur van de mantelzorgrelatie kan er een extra huisnummer verstrekt voor een mantelzorgwoning als:

 • er sprake is van een vastgestelde mantelzorgrelatie
 • er een aparte keuken, woonkamer en toilet/doucheruimte aanwezig is
 • er een afzonderlijke ingang is t.o.v. de hoofdwoning
 • en het geheel afsluitbaar is

Er is sprake van een mantelzorgrelatie als de behoefte aan mantelzorg de gebruikelijke hulp van huisgenoten overstijgt. Dit wordt in overleg met onze WMO-consulenten beoordeelt.


Mantelzorgwoning met huisnummer aanvragen

Indien u een mantelzorgwoning wilt realiseren kunt u hiervoor een aanvraag doen via het Omgevingsloket Online. Wij beoordelen of u in aanmerking komt om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te realiseren en of u in aanmerking komt voor een extra tijdelijke huisnummer voor de duur van de mantelzorgrelatie. Om de tijdelijkheid te borgen willen we u vragen om aan de gemeente te melden indien de mantelzorgrelatie wordt beëindigd.

Meer informatie

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met de gemeente, Team Beleidsontwikkeling.