Mantelzorgers zijn mensen die lange tijd hulp bieden aan kwetsbare familieleden of vrienden. Voor de gemeente zijn mantelzorgers onmisbare partners.

Steunpunt mantelzorg

Om mantelzorgers bij hun belangrijke taak te helpen heeft de gemeente het steunpunt mantelzorg opgezet. Het steunpunt is ondergebracht bij welzijnsinstelling Menswel.

Mantelzorgen is mooi, maar soms ook zwaar. Steunpunt mantelzorg is er voor uw vragen. Het helpt u naar oplossingen zoeken zodat u niet overbelast raakt. 

U kunt bij het steunpunt terecht voor:

 • Een persoonlijk gesprek met iemand die kennis heeft van voorzieningen en regelingen en die tijd voor u neemt en naar u luistert.
 • Cursussen en lotgenotencontact.
 • Bijeenkomsten voor geregistreerde mantelzorgers.
 • Hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor professionele hulp.

Bereikbaarheid

Het steunpunt mantelzorg is tijdens kantooruren bereikbaar bij Menswel:

Chatelainplein 31
6102 BB Echt
Telefoonnummer 0475 48 48 48
Website www.menswel.nl

Mantelzorgwaardering

Gemeente Echt-Susteren biedt haar mantelzorgers een mantelzorgwaardering aan. Mantelzorgers kunnen samen met de zorgvragers de mantelzorgwaardering aanvragen. Mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen van de gemeente Echt-Susteren het mantelzorgcompliment. Dit is een lokale cadeaubon ter waarde van € 175.

Aanvragen

U ontvangt het compliment niet automatisch als u (geregistreerd) mantelzorger bent. De mantelzorger en de persoon die zorg krijgt moeten dit samen aanvragen. Voor het aanvragen van een mantelzorgcompliment gelden een aantal voorwaarden;

 • u verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week niet gebruikelijke onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
 • de zorgvrager woont in gemeente Echt-Susteren;
 • u kunt als mantelzorger maar éénmaal de waardering ontvangen, onafhankelijk van het aantal mensen waarvoor u mantelzorger bent;
 • uw aanvraag moet uiterlijk 31 december 2024 bij ons binnen zijn;
 • u staat als mantelzorger geregistreerd bij Stichting Menswel Mantelzorgondersteuning.

Het aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2024 vindt u hieronder. U stuurt het digitaal ingevulde formulier vóór 31 december 2024 per mail naar [email protected] of print het formulier, vul het in en stuur het per post naar Stichting Menswel, ter attentie van mantelzorgondersteuning (Chatelainplein 31, 6102 BB Echt).

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de lokale bon, kijk dan op de pagina Lokale cadeaubon.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een aanbouw, een bijgebouw of een tijdelijke mantelzorgunit of -woning. De persoon die hulp nodig heeft of de mantelzorger gaat in deze ruimte wonen.

Voor wie

Het Besluit omgevingsrecht zegt dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor maximaal twee personen, van wie tenminste één persoon zorg geeft of krijgt van een bewoner van de hoofdwoning.

Mantelzorgwoning zonder eigen adres

Als de mantelzorgwoning géén eigen adres heeft, is er sprake van een gezamenlijke huishouding. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning.

Extra (tijdelijk) huisnummer voor een mantelzorgwoning

De mantelzorgwoning kan een eigen huisnummer krijgen voor de periode waarin mantelzorg wordt gegeven. Dit voorkomt dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Een extra huisnummer voor een mantelzorgwoning kan als:

 • Er sprake is van een vastgestelde mantelzorgrelatie.
 • Er sprake is van een vastgestelde mantelzorgsituatie.
 • Er een aparte keuken, woonkamer en toilet/doucheruimte aanwezig is.
 • De mantelzorg een eigen ingang heeft.
 • Het geheel afsluitbaar is.

Een Wmo-consulent beoordeelt in overleg met u of er kan worden gesproken van een mantelzorgrelatie. Dat is het geval als de behoefte aan mantelzorg groter is dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar geven. Ook kan door de gemeente een mantelzorgverklaring worden opgevraagd bij een zorgspecialist of de Wmo-consulent.

Mantelzorgwoning met huisnummer aanvragen

U kunt een aanvraag voor een mantelzorgwoning doen via het Omgevingsloket. Wij beoordelen of u vergunningsvrij een mantelzorgwoning mag realiseren. Ook kijken we of u tijdelijk een extra huisnummer krijgt. Houd de mantelzorgrelatie op, dan moet u dit bij de gemeente melden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, Team Beleidsontwikkeling.

Pre-mantelzorgwoning

Is er nog geen sprake van een mantelzorgsituatie, maar wilt u zich wel al voorbereiden hierop, dan is het in bepaalde situaties mogelijk om een pre-mantelzorgwoning te realiseren. Een pre-mantelzorgwoning is een tijdelijke nul-tredenwoning gerealiseerd in de woning of tuin van de mantelzorger of de hulpbehoevende. De mantelzorger en hulpbehoevende wonen daardoor dichtbij elkaar, zo kan de mantelzorger snel hulp bieden wanneer dat nodig is. Dit heet pre-mantelzorg. De pre-mantelzorgwoning kan gerealiseerd worden in bestaande bebouwing, een nieuw bijgebouw of in een woonunit.

Voorwaarden

Aan pre-mantelzorg zijn wel een aantal regels verbonden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een duurzame sociale relatie tussen de hoofdbewoners en de bewoners van de pre-mantelzorgwoning (de toekomstige mantelzorgverlener(s) en mantelzorgontvanger(s). Ook moet de pre-mantelzorgwoning een nul-tredenwoning zijn, zodat deze is aangepast aan de toekomstige zorgbehoefte.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Beleidsregel pre-mantelzorgwoningen Echt-Susteren 2024 van Overheid.nl.