Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig hulp bieden aan kwetsbare familieleden of vrienden. Voor de gemeente zijn deze mantelzorgers onmisbare partners in het lokale zorgbeleid.

Om mantelzorgers bij hun belangrijke taak te helpen heeft de gemeente het steunpunt mantelzorg opgezet. De welzijnsinstelling Menswel zorgt voor de menskracht en een breed pakket aan activiteiten en hulpmiddelen. Dit steunpunt mantelzorg kan vragen beantwoorden en samen met de mantelzorger naar oplossingen zoeken als overbelasting dreigt. U kunt bij het steunpunt terecht voor:

  • Een persoonlijk gesprek met iemand die kennis heeft van voor zieningen en regelingen en die tijd voor u neemt en naar u luistert
  • Cursussen en lotgenotencontact
  • Bijeenkomsten voor geregistreerde mantelzorgers
  • Hulp bij het invullen van formulieren, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor professionele hulp

Bereikbaarheid

Het steunpunt mantelzorg is bereikbaar tijdens kantooruren bij Menswel:

Chatelainplein 31
6102 BB Echt
Telefoonnummer 0475-484848
Website www.menswel.nl

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers, ook wel bekend als het mantelzorgcompliment. De gemeente regelt de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers van 21 jaar en ouder die aan de gestelde voorwaarden voldoen krijgen van de gemeente Echt-Susteren maximaal € 175. Mantelzorgers tussen 12 en 20 jaar ontvangen een Nationale bioscoopbon ter waarde van € 40.


Aanvragen

Wanneer u (geregistreerd) mantelzorger bent, ontvangt u niet automatisch de mantelzorgwaardering. U kunt deze ieder jaar opnieuw aanvragen. Voor het mantelzorgcompliment van 2021 kunt u vanaf 1 juni een aanvraag indienen. U gebruikt hiervoor onderstaand aanvraagformulier.

pdf Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2021 (PDF, 269.63 KB)

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt (of een tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld). Of er wordt een aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger gerealiseerd.

Voor wie

Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen, van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning.


Mantelzorgwoning zonder eigen adres

Mantelzorgers en de persoon die zij verzorgen moeten er rekening mee houden dat als de mantelzorgwoning geen eigen adres heeft, er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het voeren van een gezamenlijke huishouding kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning.


Extra (tijdelijk) huisnummer voor een mantelzorgwoning

Voor de duur van de mantelzorgrelatie kan er een extra huisnummer verstrekt voor een mantelzorgwoning als:

  • er sprake is van een vastgestelde mantelzorgrelatie
  • er een aparte keuken, woonkamer en toilet/doucheruimte aanwezig is
  • er een afzonderlijke ingang is t.o.v. de hoofdwoning
  • en het geheel afsluitbaar is

Er is sprake van een mantelzorgrelatie als de behoefte aan mantelzorg de gebruikelijke hulp van huisgenoten overstijgt. Dit wordt in overleg met onze WMO-consulenten beoordeelt.


Mantelzorgwoning met huisnummer aanvragen

Indien u een mantelzorgwoning wilt realiseren kunt u hiervoor een aanvraag doen via het Omgevingsloket Online. Wij beoordelen of u in aanmerking komt om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te realiseren en of u in aanmerking komt voor een extra tijdelijke huisnummer voor de duur van de mantelzorgrelatie. Om de tijdelijkheid te borgen willen we u vragen om aan de gemeente te melden indien de mantelzorgrelatie wordt beëindigd.

Meer informatie

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met de gemeente, Team Beleidsontwikkeling.