Nieuwbouwproject Louersveld

In de bruisende gemeente Echt-Susteren is een grote vraag naar nieuwbouwwoningen in het dorpscentrum van Susteren. Tijdens de raadsvergadering op 7 juli 2021 is besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de locatie Louersveld in Susteren.

Het resultaat van dit onderzoek en gesprekken met de omgeving en geïnteresseerden is gebruikt als input voor het stedenbouwkundig schetsontwerp*.
De info-avond van 25 april 2023, waarin dit schetsontwerp is gepresenteerd, is goed bezocht en de bezoekers waren vrijwel unaniem positief over de invulling van het plan.

* Het betreft een voorlopig schetsontwerp waarin nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

Een groene oase

In het schetsontwerp is veel aandacht voor groen en natuur. We hechten veel belang aan klimaatadaptatie, wat betekent dat we ons richten op een duurzame toekomst. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk zelfs opgewaardeerd. Overal in de straten en langs de randen van de wijk vind je bomen en gebiedseigen beplanting. Dit zorgt voor een prachtige groene wijk, waarbij we ook oog hebben voor het bevorderen van biodiversiteit en het stimuleren van natuurlijk spelen.

Het plan is met zorg ontworpen en vormgegeven, met als resultaat een groene wijk aan de rand van Susteren. Hier ervaar je het ultieme gevoel van thuiskomen en wonen in een landschappelijke omgeving.

Oog voor duurzaamheid

Duurzaamheid is de ambitie van de gemeente Echt-Susteren en een belangrijk aandachtspunt voor het project waar we veel oog voor hebben! Om te beginnen worden er natuurlijke wadi's aangelegd om het oppervlaktewater op te vangen en te beheren. Hergebruik van oppervlaktewater en een grijswatercircuit wordt gestimuleerd en waar mogelijk toegepast, zodat we optimaal kunnen profiteren van deze waardevolle hulpbronnen.

Maar daar houdt het niet op! De wijk wordt gasloos aangelegd en er wordt onderzocht hoe we maximaal gebruik kunnen maken van de kracht van de zon door zonnepanelen te installeren op de daken. Ook de wijze van verwarmen van de woningen wordt nader onderzocht, met als ambitie om een energie neutrale wijk te realiseren. Samen zetten we een grote stap richting een duurzame en toekomstbestendige wijk!

Ontdek de ontwikkelingen

We streven ernaar om jullie zo goed mogelijk te informeren! Daarom organiseren we informatieavonden waarbij we jullie meenemen in de vorderingen binnen het plan. Voor nu ziet het proces er als volgt uit:

Voorlopig Schets-Ontwerp Stedenbouwkundig plan:

Is gepresenteerd op 25 april 2023 en de presentatie is te downloaden op deze site. Een voorproefje op wat komen gaat.

Ontwerp Stedenbouwkundig plan:

Is de uitwerking van het Voorlopig Schets-Ontwerp en wordt na de zomer van 2023 gepresenteerd.

Bestemmingsplan (globale planning):

Eind 2023 Ontwerp bestemmingsplan in procedure
Medio 2024 Vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad;

Nieuwsbrief

Wil je geïnformeerd blijven en geen enkel detail missen? Alle ontwikkelingen zullen wij op deze pagina met jullie delen.
Om jullie nog beter te informeren is de mogelijkheid om in te schrijven op een nieuwsbrief. Inschrijven kan via [email protected].