Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Nieuwe rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente sluit het riool aan tot de grens van uw terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Rioolaansluiting aanvragen

Om een rioolaansluiting aan te vragen, geeft u het volgende aan de gemeente door:

 • Uw contactgegevens
 • De locatie van de aansluiting
 • Een situatieschets
 • Het type aansluiting

Is het een groot project? Stuur dan ook een rioleringsplan mee.


Wat moet er in een situatieschets en/of rioleringsplan staan?

 • De situatieschets geeft de locatie van de woning aan ten opzichte van de straat en/of de ligging van het kadastraal object
 • Het rioleringsplan geeft de ligging aan van de rioolbuizen op het particuliere perceel en het overnamepunt van het particuliere riool naar het openbare riool


Meer informatie

 • Vraag de aansluiting digitaal aan
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag ter plaatse en bespreekt met u de mogelijkheden
 • Vervolgens ontvangt u een kostenoverzicht van de werkzaamheden
 • Bent u het eens met de kosten? Dan starten wij met de werkzaamheden
 • Als het riool is aangesloten, krijgt u een rekening en betaalt u de kosten. U ontvangt van ons de aansluitvergunning

Moet u tijdelijk grondwater op het riool lozen? Maak hiervan melding bij het omgevingsloket.

Neem voor informatie over de kosten contact op met de gemeente.