Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Onderhoud en herinrichting

  • Grensmaaswerkzaamheden Illikhoven, Vissersweert en Roosteren. Bescherming tegen hoogwater Maas/ voorbereidingen bouw hoogwaterbrug tussen Illikhoven en Vissersweert. Dit betreft werkzaamheden van Provincie Limburg en Rijkswaterstaat die doorlopen tot in 2018.