Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

(Onrechtmatige) bewoning van een recreatiewoning

In een recreatiewoning mag u niet permanent wonen. Dit is in strijd met de bestemmingsplanregels. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld om te kunnen handhaven bij onrechtmatige bewoning.

U mag niet permanent wonen in een recreatiewoning. Dit is in strijd met de bestemmingsplanregels. In de praktijk blijkt dat recreatiewoningen soms toch permanent bewoond worden. Deze situatie is niet wenselijk. Daarom gaat de gemeente hierop handhaven.

Beleidsregels onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen

Op 1 november 2016 zijn beleidsregels over het onrechtmatig bewonen van een recreatiewoning vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de handhavingsplicht. Dit betekent:

  • Kunt u onomstotelijk aantonen dat u vóór 27 januari 2012 permanent woonde in een recreatiewoning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gedoogbeschikking (uitgangspunt is hierbij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)). U kunt dan blijven wonen in de recreatiewoning
  • Bent u niet, of pas ná 27 januari 2012 ingeschreven op het adres van uw recreatiewoning? Dan komt u niet aanmerking voor een gedoogbeschikking. In dat geval zal handhavend worden opgetreden volgens het vastgestelde plan van aanpak: binnen 1 jaar moet de situatie van permanente bewoning beëindigd zijn. Deze termijn wordt verruimd tot 2 jaar als u een verklaring tekent waarin de permanente bewoning wordt toegegeven

Het plan van aanpak vindt u hieronder.

pdf Plan van aanpak onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (PDF, 54.08 KB)
  • Staat u ingeschreven in een recreatiewoning? Dan krijgt u binnenkort een brief van de gemeente (een zogenaamde vooraankondiging). In deze brief staat uitleg over de beleidsregels en mogelijkheden. U kunt (wanneer u onomstotelijk kunt aantonen dat u vóór 27 januari 2012 permanent woonde in een recreatiewoning) een schriftelijk verzoek indienen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking (zodat u er kunt blijven wonen). Vul daarvoor onderstaand aanvraagformulier en de toelichting in en stuur beide formulieren naar de gemeente.
pdf Aanvraagformulier vooroverleg persoonsgebonden gedoogbeschikking (PDF, 17.49 KB) pdf Toelichting bij persoonsgebonden gedoogbeschikking (PDF, 9.37 KB)

Stuur de formulieren naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

  • Bent u niet, of pas ná 27 januari 2012 ingeschreven op het adres van uw recreatiewoning? Dan zal handhavend worden opgetreden. U mag niet in de recreatiewoning blijven wonen. Als u een verklaring tekent waarin u de permanente bewoning toegeeft, krijgt u in plaats van 1 jaar, 2 jaar de tijd om ergens anders te gaan wonen.

Heeft u vragen over de aanvraag? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente.