Gewijzigde openingstijden
In verband met Hemelvaartsdag is op donderdag 13 mei 2021 het gemeentehuis gesloten.

Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden wat losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Ontheffing voetgangerszone, zakpalen

Het centrum van Echt is een voetgangerszone. Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer de voetgangerszone betreedt zijn er zakpalen geplaatst.

Wie kunnen een ontheffing aanvragen?

De ontheffing is in beginsel bedoeld voor bewoners, eigenaren en gebruikers van onroerend goed gelegen binnen de voetgangerszone centrum Echt. Er wordt slechts één ontheffing (met zender) per adres verstrekt. Het aanvragen van een zender zonder ontheffing is niet mogelijk.

Wanneer is een ontheffing nodig?

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet kunt u een ontheffing en een zender krijgen om met uw auto in de voetgangerszone centrum Echt te rijden op momenten dat de zakpalen omhoog staan. Deze zender heeft u nodig van 11.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 20.00 uur) en van 23.00 tot 7.00 uur. Buiten de genoemde tijden staan de zakpalen omlaag en is een ontheffing niet nodig.

Let op: ook met een ontheffing mag u in het voetgangersgebied niet parkeren.


Voorwaarden

U exploiteert een bedrijf of woont binnen het voetgangersgebied in het centrum van Echt.

Wat kunt u via onderstaand formulier doorgeven?

 • Aanvraag ontheffing met zender (zie voorwaarden pagina 4 en 5 aanvraagformulier);
 • Nieuwe ontheffing door wijziging kenteken;
 • Vervangen zender;
 • Inleveren ontheffing en zender, wegens verhuizing / geen gebruik.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

 • Onderstaand aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend);
pdf Aanvraagformulier ontheffing berijden voetgangerszone centrum Echt 2021 (PDF, 392.14 KB)
 • Bij een nieuwe aanvraag: kopie kentekenbewijs deel II of deel 1B of kopie leasecontract auto en kopie huur- of koopovereenkomst pand.

Stuur het formulier en de bijlagen op naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U kunt het formulier en de bijlagen ook mailen naar info@echt-susteren.nl.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst een beslissing op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd. Als de aanvraag niet volledig is ingevuld of bewijsstukken ontbreken kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Bij toekenning ontvangt u de ontheffing per post. Met deze ontheffing haalt u de zender op bij de receptie in het gemeentehuis.

Wat is na de toekenning van belang?

Als een ontheffing is toegekend moet u blijven voldoen aan de voorwaarden. De volgende wijzigingen moeten aan ons worden doorgegeven:

 • Uw verhuizing, adreswijziging of kentekenwijziging;
 • U beschikt niet meer over een voertuig;
 • Overige redenen op grond waarvan u niet meer aan de voorwaarden voor een ontheffing voldoet.

Als u een ontheffing heeft, maar u of uw bedrijf verhuist naar een locatie buiten de voetgangerszone centrum van Echt, dan vervalt het recht op deze ontheffing. Dit geldt ook indien u eigenaar bent van een pand in de voetgangerszone en dit verkoopt. U dient de ontheffing en de zender in te leveren bij de receptie van het gemeentehuis.

Het college kan het besluit tot toekenning van de ontheffing intrekken indien:

 • De ontheffing is toegekend op grond van door de aanvrager verstrekte onjuiste gegevens en de ontheffing niet zou zijn toegekend indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en beoordeling daarvan bekend zou zijn geweest;
 • U de leges niet betaalt;
 • U niet langer voldoet aan de voorwaarden.

Een ontheffing met zender kost € 36,20. Dit staat in onze legesverordening. Nadat u het besluit heeft ontvangen, krijgt u een nota. Bij verlies van de zender wordt € 50,- in rekening gebracht.