Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Overleg over uw bouwplannen

Als u wilt (ver)bouwen, houd rekening met:

  • Een omgevingsvergunning  is niet nodig
  • Een omgevingsvergunning is wel nodig
  • Er is vooroverleg nodig voordat u een omgevingsvergunning kunt aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan of omdat nog niet alle stukken compleet zijn. Dit vooroverleg kost geld. Zie: vooroverleg / principeverzoek.
  • Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. Aan de feitelijke aanleg van bijvoorbeeld een inrit zijn uitvoeringskosten verbonden.

Hier volgt een stappenplan waarmee u kunt controleren of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Stap 1 Vergunning wel of niet nodig?

Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Stap 2 Check het bestemmingsplan

Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Ga na of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Stap 3 Gevolgen voor het parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig? Informatie over de meest voorkomende verbouwingen en bouwplannen.