Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Overzicht verstrekte persoonsgegevens

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij in Basisregistratie Personen (BRP) voor de uitvoering van overheidstaken. Door de centrale registratie in de BRP hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens door te geven en is de kans op fouten kleiner. Persoonsgegevens uit de BRP zijn niet openbaar. Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen voor:

 • pensioenen;
 • uitkeringen;
 • huurtoeslag;
 • belastingen;
 • rechtszaken

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

 • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
 • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
 • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

 • commerciële instellingen;
 • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

Het overzicht gaat maximaal twintig jaar terug in de tijd. Zo lang moet de overheid zogeheten ‘verstrekkingen’ bewaren volgens de Wet Basisregistratie Personen (BRP). De Wet BRP is ingegaan op 6 januari 2014. Tot die tijd was de wettelijke bewaartermijn één jaar. Het is daarom niet altijd mogelijk om alle informatie van de afgelopen twintig jaar terug te vinden.


Onjuiste of onvolledige gegevens

Zijn uw persoonlijke gegevens in de BRP onjuist of onvolledig? Neem dan contact op de gemeente. Gaat u verhuizen? Geef dan uw verhuizing binnen 5 werkdagen door bij de gemeente waar u gaat wonen.

U vraagt het overzicht van uw verstrekte persoonsgegevens aan in de gemeente waar u woont. Woont u in gemeente Echt-Susteren? U kunt het overzicht digitaal aanvragen via de knop bovenaan deze pagina. U kunt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) bovendien inzien via mijn.overheid.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.


Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen. Stuur de aanvraag voor een overzicht van uw verstrekte persoonsgegevens met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U ontvangt binnen 4 weken bericht van de gemeente.

De aanvraag van een overzicht van uw verstrekte persoonsgegevens is gratis.