Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Planschade

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.
 • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
 • De schade houdt verband met planologische maatregelen
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden
 • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen
 • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering

U dient de aanvraag voor een schadevergoeding schriftelijk in. Voor het in behandeling nemen, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • Het soort schade
 • Waardoor de schade is ontstaan
 • Waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • Het bedrag dat u als schadevergoeding wilt krijgen
 • Verantwoording voor het bedrag
 • Alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • Uw handtekening

De aanvraag stuurt u naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Planschadeverordening gemeente Echt-Susteren 2009. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.