Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Planschade

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.
 • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
 • De schade houdt verband met planologische maatregelen
 • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden
 • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen
 • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering

U dient de aanvraag voor een schadevergoeding schriftelijk in. Voor het in behandeling nemen, betaalt u bij de aanvraag. In uw aanvraag voor schadevergoeding moet staan:

 • Het soort schade
 • Waardoor de schade is ontstaan
 • Waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • Het bedrag dat u als schadevergoeding wilt krijgen
 • Verantwoording voor het bedrag
 • Alle schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • Uw handtekening

De aanvraag stuurt u naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Planschadeverordening gemeente Echt-Susteren 2009. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.