Projecten in Koningsbosch

In Koningsbosch zijn de processen in gang gezet voor de realisatie van enkele woningen in het nieuwbouwproject Egmondhof.

Nieuwbouwproject Egmondhof

De gemeente heeft met projectontwikkelaar Van Wijnen een overeenkomst gesloten om aan de Karel V-straat in Koningsbosch (nabij de Prinsenbaan) 20 woningen te bouwen.

Het nieuwbouwproject Egmondhof voorziet in de realisatie van 12 levensloopbestendige koopwoningen en 8 eensgezinskoopwoningen. Om het project te kunnen realiseren is het bestemmingsplan gewijzigd.

In augustus 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken (aanleg bouwwegen, riolering, etc.). De woningen worden naar verwachting in april-juni 2025 op de kavels geplaatst.

De woningen worden volgens het Fijn Wonen concept gebouwd. De verschillende onderdelen van de woningen worden in een fabriek in Heerenveen gebouwd en af fabriek op de bouwplaats in elkaar gezet. De woningen zijn energiezuinig en duurzaam.

Impressie van nieuwbouwproject Egmondhof