Projecten Maria Hoop

In Maria Hoop zijn plannen opgestart voor de realisatie van enkele woningen.

Plan voor bouw 14 woningen in Maria Hoop

Projectontwikkelaar NuZekerheid BV wil op de hoek Vlaskuilseweg-Kerkweg (voormalige locatie café 't Centrum) in Maria Hoop 14 koopwoningen bouwen. Het betreft 4 starterswoningen, 8 senioren-/gezinswoningen en 2 vrijstaande woningen.

Om het bouwplan mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. De procedure hiervoor loopt nog.

Bouwplantekening voor 14 woningen in Maria Hoop