Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Regionale Energie Strategie (RES)

In de Regionale Energie Strategie werkt de gemeente Echt-Susteren samen met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. De belangrijkste opgave van de RES is om afspraken te maken over hoeveel de regio kan bijdragen aan de landelijke doelstellingen (klimaattafel elektriciteit) van het klimaatakkoord. Deze ambitie is om in 2030 70% van de elektriciteit duurzaam op te wekken. 

De gemeente Echt-Susteren vormt samen met veertien andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis een regio die samen de Regionale Energie Strategie samenstelt. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken hoe we als regio:

• Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
• Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
• Stap voor stap van het aardgas af kunnen.
• Energie kunnen opslaan en transporteren.

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Kijk hier voor meer informatie over de RES Noord- en Midden-Limburg of bekijk hier de raadsconferentie van 28-1-2021 waarin meer uitleg wordt gegeven over de RES en de beoogde doelen. 

De eerste conceptversie van de Regionale Energie Strategie 1.0 is af, dit heet concept RES 1.0. Het is een strategisch document waarin geen locaties voor windturbines en zonneparken worden aangewezen, maar het vormt wel de basis voor de regionale energietransitie. Graag informeren we u hierover via een online infoavond op 11 februari om 18.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meld u tot en met 10 februari aan via RESNML@venlo.nl  of bekijk hier meer informatie.

Na de bijeenkomst wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op concept RES 1.0. Dit kunt u tot en met 23 februari hier indienen.  Op deze website vindt u ook de concept RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Na 23 februari past de regio waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast.

Heeft u een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.