Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Regionale Energie Strategie (RES)

In de Regionale Energie Strategie werkt de gemeente Echt-Susteren samen met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. De belangrijkste opgave van de RES is om afspraken te maken over hoeveel de regio kan bijdragen aan de landelijke doelstellingen (klimaattafel elektriciteit) van het klimaatakkoord. Deze ambitie is om in 2030 70% van de elektriciteit duurzaam op te wekken. 

De gemeente Echt-Susteren vormt samen met veertien andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis een regio die samen de Regionale Energie Strategie samenstelt. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken hoe we als regio:

• Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
• Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
• Stap voor stap van het aardgas af kunnen.
• Energie kunnen opslaan en transporteren.

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Kijk hier voor meer informatie over de RES Noord- en Midden-Limburg of bekijk hier de raadsconferentie van 28-1-2021 waarin meer uitleg wordt gegeven over de RES en de beoogde doelen.