In de Regionale Energie Strategie werkt de gemeente Echt-Susteren samen met alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis. De belangrijkste opgave van de RES is om afspraken te maken over hoeveel de regio kan bijdragen aan de landelijke doelstellingen van de klimaattafel elektriciteit van het klimaatakkoord. De ambitie is om in 2030 70% van de elektriciteit duurzaam op te wekken.

Wat is de Regionale Energie Strategie?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio's in Nederland maken ieder een Regionale Energie Strategie(externe link) (RES) waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren. De gemeente Echt-Susteren vormt samen met 14 andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis een RES-regio. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden praten ook mee in de RES.

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Met de RES onderzoeken we hoe we als regio:

  • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
  • Stap voor stap van het aardgas af kunnen.
  • Energie kunnen opslaan en transporteren.