Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Slopen

Wanneer is een sloopmelding noodzakelijk?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt. U geeft een sloopmelding waarbij geen sprake is van asbestverwijdering uiterlijk 4 weken vantevoren door;
 • U bij de sloop asbest verwijdert. Lees de informatie op onze website over asbest goed door.

Termijn sloopmelding doorgeven bij asbestverwijdering

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen kunt u de melding minimaal 7 werkdagen van te voren doen:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag eenmalig maximaal 35 m2 geschroefde platen verwijderen per kadastraal perceel;
 • Zien de platen er (bijna) hetzelfde uit als het ouderwetse grijs/witte prikboard, is het even zo zacht als prikboard en/of ziet u aan de voor- of achterzijde een honingraatstructuur?  Dan mag u er absoluut niet aankomen. Dit is namelijk het zogenaamde ‘niet hechtgebonden plaatmateriaal’ en bestaat voor meer dan de helft uit asbest. Dit asbest komt ook nog eens héél snel vrij als het plaatmateriaal breekt, met alle mogelijke gevolgen van dien;   
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per kadastraal perceel.

In sommige gevallen geen asbestinventarisatierapport

In sommige gevallen hoeft u geen asbestinventarisatierapport bij te voegen. Het gaat onder andere om:

 • Gebouwen gebouwd op of na 1 januari 1994;
 • Het verwijderen van geschroefde, hecht gebonden platen (bijv. dakplaten) van een woning of een bijgebouw bij een woning en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen bedraagt maximaal 35 m2 per kadastraal perceel;
 • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of een bijgebouw bij een woning en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels bedraagt maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.

Een volledige lijst van gevallen waarbij geen asbestinventarisatierapport nodig is vindt u hier. Is er wel een asbestinventarisatierapport nodig? Dan moet dit worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.


Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden

Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren en/of asbest verwijdert moet u dit melden bij de gemeente. Geef dit uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden door. Ook wanneer u klaar bent met de werkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning heeft geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.