Slopen

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert. Uitgebreide informatie over asbest en asbestverwijdering vindt u op de website van de Rijksoverheid en Infomil. In dit filmpje van Milieu Centraal wordt uitgelegd hoe u moet handelen wanneer u asbest wil verwijderen.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding

Welke gegevens hebt u nodig bij de sloopmelding?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning heeft geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.