Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Nederland blijft daarom tot en met ten minste 9 februari in lockdown. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Slopen

Wanneer is een sloopmelding noodzakelijk?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt. U geeft een sloopmelding waarbij geen sprake is van asbestverwijdering uiterlijk 4 weken vantevoren door.
 • U bij de sloop asbest verwijdert. Lees de informatie op onze website over asbest goed door.

Termijn sloopmelding doorgeven bij asbestverwijdering

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen kunt u de melding minimaal 7 werkdagen van te voren doen:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag eenmalig maximaal 35 m2 geschroefde platen verwijderen per kadastraal perceel
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per kadastraal perceel

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport bij uw sloopmelding meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal wilt laten verwijderen
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat op een andere wijze is toegepast dan hierboven genoemd

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.


Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Start- en gereedmelding sloopwerkzaamheden

Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren en/of asbest verwijdert moet u dit melden bij de gemeente. Geef dit uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden door. Ook wanneer u klaar bent met de werkzaamheden meldt u dit bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning heeft geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.