Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Slopen

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

Wilt u een gebouw of pand slopen? Of een deel daarvan? Dan bent u verplicht een sloopmelding te doen als:

 • Bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt
 • U bij de sloop asbest verwijdert. Uitgebreide informatie over asbest en asbestverwijdering vindt u op de website van de Rijksoverheid en Infomil. In dit filmpje van Milieu Centraal wordt uitgelegd hoe u moet handelen wanneer u asbest wil verwijderen.

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Soms hebt u in plaats van de sloopmelding een omgevingsvergunning nodig:

 • Bij sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan

Wanneer hoef ik niets te melden?

 • Als bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt
 • Als u bij de sloop geen asbest verwijdert
 • Als de sloopwerkzaamheden geen erkend monument betreffen
 • Als de sloopwerkzaamheden niet verricht worden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Als het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan

Sloopmelding

 • Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voor de werkzaamheden. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding
 • Verwijdert u zelf maximaal 35 m2 asbest? Doe de sloopmelding dan 5 werkdagen van te voren. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van de sloopmelding

Welke gegevens hebt u nodig bij de sloopmelding?

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • Naam en adres van diegene die gaat slopen
 • Adres, kadastraal nummer en aard van het te slopen bouwwerk
 • Wanneer en hoe laat u gaat slopen
 • Hoe u gaat slopen
 • Gegevens van de materialen die u gaat afvoeren

Het melden van sloop is gratis. Een omgevingsvergunning heeft geen vast bedrag. Dit hangt af van allerlei factoren: asbest, sloopveiligheidsplan, monument of bestemmingsplan.