Wilt u iets verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam of ijskraam? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Een standplaats op de weekmarkt valt hier niet onder.

Wij hebben regels waarin onder andere staat op welke plek uw kraam mag staan en wat het maximum aantal standplaatsen is. Ook is er een toebedelingsprocedure.

Hoe werkt het?

Als er een standplaats vrijkomt, publiceren wij dat. U kunt zich dan inschrijven voor de standplaatsvergunning op deze plek en tijd. Bij meer dan één gegadigde wijzen we de standplaats via loting toe. Alleen volledige aanvragen, die voldoen aan de regels voor standplaatsen, loten mee. Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats geldt maximaal 5 jaar.

In de 'Nadere regels standplaatsen Echt-Susteren 2022' leest u welke eisen er gelden voor het krijgen van een standplaats.

Wat moet ik doen?

Als de standplaats aan u is toegewezen, kunt u een vergunningsaanvraag indienen. Geef voor uw aanvraag de volgende informatie door:

  • Wat u verkoopt.
  • Op welke locatie u de standplaats wilt (met situatietekening).
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
  • Uittreksel KvK.
  • Kopie ID.
  • Bewijs aansprakelijkheidsverzekering MKB

Kosten

Vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats: per 1 januari 2024 zijn de legeskosten voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van evenementen en markten:

  • Voor commerciële organisaties/particulieren: € 104,85
  • Voor organisaties in de gemeente Echt-Susteren die zich richten op sociaal culturele- en sportactiviteiten: € 20,65