Wanneer u in een andere gemeente binnen Nederland wilt stemmen, kunt u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas.

Wat u moet weten

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen, moet u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elke Nederlandse gemeente.

Hoe vraag ik een kiezerspas aan?

U kunt tot 21 november 12.00 uur persoonlijk een kiezerspas aanvragen. U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Eén van de medewerkers van het cluster verkiezingen zal u een kiezerspas verstrekken.

Let op:

Als u een kiezerspas heeft aangevraagd, kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als u deze verliest.