Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Subsidie voor het afkoppelen van hemelwater

Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt waardoor het gereinigd moet worden. Als uw huis is aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel kunt u de regenpijp afkoppelen van de riolering. Het hemelwater komt dan ten goede van uw tuin en het grondwater. Voor het afkoppelen kunt u via de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater subsidie aanvragen.

Let op: u mag pas afkoppelen zodra uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten vervolgens binnen 3 maanden na subsidieverlening starten en binnen 6 maanden klaar zijn.

  • Wanneer u in een nieuwbouwwoning woont, is uw huis waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen
  • Woont u in een gebied waar een gescheiden rioolstelsel ligt? Dan wordt eerst onderzocht of er nog regenwater is aangesloten op het vuilwaterrriool voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen
  • Woont u in een huurhuis? Overleg eerst met de verhuurder of u mag afkoppelen
  • Deelt u een regenpijp met uw buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt samen met uw buren een aanvraag indienen
  • Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de wijze en omvang van afkoppelen

Waterklaar

De gemeente Echt-Susteren doet mee aan de campagne Waterklaar. Waterklaar is een samenwerking tussen gemeentes in Noord- en Midden-Limburg. Door de klimaatverandering krijgen wij steeds vaker te maken met hevige neerslag.  Dit zorgt voor steeds meer overlast zoals riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten.  Schoon regenwater wordt vervuild en belast onnodig de Waterzuivering. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden moeten we nu ingrijpen. Op de website Waterklaar staan veel tips om om te gaan met de vaker voorkomende hevige neerslag.


Meer informatie

U vindt de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater hieronder.

Stimuleringsregling afkoppelen hemelwater

Meer informatie vindt u in onderstaande brochure.

pdf Brochure regenwater in de tuin (PDF, 7.68 MB)

U vraagt de subsidie aan door onderstaand aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

pdf Aanvraagformulier stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater (PDF, 174.04 KB)

U kunt het formulier als bijlage sturen met het contactformulier. Per post stuurt u het aanvraagformulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt