Subsidieregister

De gemeente publiceert vanaf april 2019 elk kwartaal (in april, juli en oktober en januari) een subsidieregister. Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van subsidies die door de gemeente zijn verstrekt. In de kolommen leest u: de naam van het project, de naam van de organisatie/aanvrager, de datum van de verlening, het verstrekte bedrag en de naam van de subsidieregeling waaronder de subsidie is verstrekt.

In het register zijn persoonsgegevens vervangen door ‘natuurlijk persoon’. Dit in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.