Het merendeel van de huwelijken wordt voltrokken door Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (BABS). Dit zijn personen die in het algemeen geen vast dienstverband bij de gemeente hebben maar op afroep bereid zijn om huwelijken te voltrekken en/of partnerschapsregistraties te doen. Kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties worden altijd voltrokken door een ambtenaar burgerlijke stand van het team KCC.

Meestal zal de trouwambtenaar kort na de melding telefonisch contact met u opnemen om een datum af te spreken voor een voorbereidend gesprek (wanneer het om een betaald huwelijk gaat). Dit gesprek zal over het algemeen bij u thuis plaatsvinden. Wanneer u buiten de gemeente Echt-Susteren woont maar in deze gemeente wil trouwen zal een afspraak gemaakt worden op het gemeentehuis van Echt.

Het is mogelijk om een voorkeur voor een bepaalde trouwambtenaar uit te spreken. Hieronder vindt u de namen en woonplaatsen van de beschikbare trouwambtenaren.

 • Hilde van Bezel, Roosteren;
 • Mirjam Hausmans-Leenders, Echt;
 • Gemma Joris-de Waal, Echt;
 • Harrie Linssen, Echt;
 • Tiny Lumens-Claessen, Susteren;

Trouwambtenaren:

Trouwambtenaar voor één dag

U kunt, als u dat wilt, uw huwelijk of partnerschap laten voltrekken door een familielid, vriend of kennis, door een ambtenaar uit een andere gemeente of door een zelfstandig trouwambtenaar. Deze persoon moet voor één dag worden aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De aanwijzing is voor één dag, of beter gezegd: voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Bij een kosteloos huwelijk kunt u geen trouwambtenaar voor een dag laten aanwijzen.
Bij de plechtigheid is ook altijd een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Echt-Susteren aanwezig. Die ziet erop toe dat de ceremonie volgens de wet verloopt en zorgt dat de akte aanwezig is. Dit is alles wat onze ambtenaar doet. De ambtenaar van de gemeente is maximaal 45 minuten aanwezig. Het officiële gedeelte van de ceremonie moet in deze tijd plaatsvinden.

Aanvragen eenmalige trouwambtenaar

Een aanvraag voor een aanwijzing van een eenmalige trouwambtenaar moet uiterlijk 4 maanden vóór de datum van het huwelijk of de partnerschapsregistratie bij de gemeente binnen zijn. Voor de aanvraag is nodig:

 • het aanvraagformulier Eenmalige trouwambtenaar. Het formulier moet worden ondertekend door één van de partners én door degene die het huwelijk of het partnerschap zal voltrekken (de trouwambtenaar). Het formulier Eenmalige trouwambtenaar vindt u hier beneden.
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de toekomstige trouwambtenaar. Dit formulier krijgt u digitaal toegestuurd, nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen. Het formulier is al grotendeels ingevuld. U hoeft alleen uw eigen gegevens in te vullen. De aanvraag van de VOG kost € 41,35. Het aanvraagproces en de betaling gaan digitaal via Justis. Let op: de levertijd van een VOG is op dit moment 4 tot 8 weken.

Heeft u een VOG die maximaal 6 maanden oud is? Dan hoeft u geen nieuwe aan te vragen. U mag een kopie van die VOG inleveren. Er moet wel een verklaring bij van uw werkgever waarin staat dat de kopie conform het origineel is.

 • een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van de toekomstige trouwambtenaar. U moet de voorkant en de achterkant kopiëren. Een rijbewijs is niet toegestaan.

Zo gaat het verder

Na ontvangst van uw aanvraag wordt u aangewezen. Daarna stuurt de ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Echt-Susteren uw aanwijzing naar de rechtbank waarnaar deze voor de beëdiging een afspraak met u maakt. Na de beëdiging kunt u contact opnemen met de ambtenaar burgerlijke stand om verdere afspraken te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

Al (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente?

Is iemand al trouwambtenaar of 'gewoon' ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente, dan moet de aanvraag uiterlijk 2 maanden vóór de datum van het huwelijk of registratie bij de gemeente binnen zijn. Iemand hoeft dan niet beëdigd, maar wel aangewezen te worden. De aanvraag van een VOG is in dit geval niet nodig. Is deze persoon niet meer in dienst bij een gemeente? Volg dan de procedure onder het kopje 'Aanvragen' hierboven.

Bij de plechtigheid is ook altijd een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Echt-Susteren aanwezig. Die ziet erop toe dat de ceremonie volgens de wet verloopt en zorgt dat de akte aanwezig is. Dit is alles wat onze ambtenaar doet. De ambtenaar van de gemeente is maximaal 45 minuten aanwezig. Het officiële gedeelte van de ceremonie moet in deze tijd plaatsvinden.

Aanvragen ambtenaar burgerlijk stand andere gemeente

Een trouwambtenaar of 'gewoon' ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een gemeente heeft nodig voor de aanvraag:

 • het aanvraagformulier eenmalige trouwambtenaar. Dit formulier vindt u hier beneden. Het formulier moet worden ondertekend door één van de partners én door degene die het huwelijk of het partnerschap zal voltrekken (de trouwambtenaar).
 • een kopie van de beëdigingsakte.
 • een kopie van het geldige benoemingsbesluit / aanwijzingsbesluit.
 • een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van de trouwambtenaar. U moet de voorkant en de achterkant kopiëren. Een rijbewijs is niet toegestaan.

Zo gaat het verder

Na ontvangst van uw aanvraag wordt u aangewezen. Daarna kunt u contact opnemen met de ambtenaar burgerlijke stand om verdere afspraken te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

Kosten

De eenmalige aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kost € 239. Wanneer alleen de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand nodig is (omdat iemand al ambtenaar burgerlijke stand is) bedragen de kosten € 95,75. Er is dan ook geen VOG nodig. De factuur wordt naar het bruidspaar gestuurd.