Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Uitkeringsfraude melden

De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? U kunt dit (anoniem) melden bij de gemeente.

Uitkeringsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen. Dit kan ook gelden voor een andere inkomensondersteunende regeling. Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • Melden dat men gescheiden is gaan wonen, maar dat niet doet
 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
 • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen
 • Melden dat men alleen woont, maar in feite samenwonen
 • Niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland)

Denkt u dat iemand fraudeert? U kunt dit (anoniem) melden bij de gemeente. Als u melding maakt van een vermoeden van uitkeringsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw tip wordt beschouwd als een signaal dat een onderzoek tot gevolg kan hebben. De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. Omdat de gemeente regels rondom privacy respecteert, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek.

U kunt de melding digitaal doorgeven. Vermeld in ieder geval:

 • De naam van de persoon waar de melding over gaat
 • Adres
 • Vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.)
 • Eventueel kenteken
 • Werkadres (indien van toepassing)
 • Werktijden
 • Inkomsten
 • Samenwoonadres (indien van toepassing)